Adjunt a la direcció de Medi Ambient

Back

Concurs públic per a la selecció d'un/a adjunt/a a la Direcció de l'Àrea de Medi Ambient de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, del grup A, subgrup A1, nivell 29 de complement de destinació.


  • Tipus: Convocatòries places fixes
  • Número expedient: 900636/18
  • Període de presentació del sol·licituds: Del al 9-14

Enllaços relacionats