Llaurat i garbellat de les platges

Back

| Subject: Beaches

L'actuació serveix per desinfectar i sanejar la sorra a l'inici de la temporada

Aspecte de la platja un cop realitzat el llaurat
Aspecte de la platja un cop realitzat el llaurat | Premsa AMB
L'AMB ha iniciat a Castelldefels, els treballs de neteja de les platges metropolitanes, que finalitzaran el proper 25 de març a les platges de Barcelona.

El llaurat de platges és l'operació que inicia la temporada de platges. El treball es realitza amb tractors que arrosseguen unes grans arades que remouen i voltegen la sorra fins a 50 cm. de profunditat, per facilitar l'aireig i la penetració dels raigs del sol dins de la sorra per potenciar-ne al màxim la seva acció desinfectant i assolir un grau òptim de salubritat de les platges cara a l' inici de la temporada.

Passats uns dies, els tractors realitzen el garbellat per regularitzar la sorra i deixar-la a punt per a la temporada de bany. A partir d'aquest moment i fins el mes de novembre (tardor/hivern) es continuaran passant diàriament les màquines garbelladores per totes les platges metropolitanes.

L'AMB s'encarrega del manteniment de l'espai de platges metropolitanes, que registren uns 9 milions d'usuaris l'any i ocupen una superfície de sorra de 2 milions de metres quadrats.

El llaurat i garbellat de la sorra també permet deixar-la en perfectes condicions per a començar a col·locar-hi els diferents elements de mobiliari i instal·lar, entre altres, els 10 km de passeres d'accés o els mòduls de lavabo, primers auxilis, policia, magatzems i bar.