Recuperació ambiental i paisatgística de la plaça del Pont de la Cadena

El projecte haurà d'abordar, principalment, la relació de la plaça amb el seu entorn i, alhora, reconfigurar-la sota directrius mediambientals per qualificar i intensificar l'estada a l'interior.

Technical details

 • Subjects:
  Urban Public Spaces
 • Type / Subtype:
  Obres / Urbanització
 • Municipality:
 • Expedient:
  905036/21
 • Any:
  2022
 • Perfil del contractant:
  Anar a la licitació
Descripció

La proposta ha de contribuir a incorporar la Plaça dins la Via Verda, començant per resoldre la relació més immediata amb els teixits veïnals, on cal afavorir les continuïtats en els recorreguts i d'accés, prioritzant els dels vianants i bicicletes. Relacions que avui es veuen dificultades per les franges d'aparcament que encerclen la Plaça i fan visible l'aïllament i infrautilització que es vol revertir.

Cal revertir el fet que un espai central, rodejat per una de les densitats residencials més elevades del municipi, i amb unes dimensions sorprenents dins la trama, no exercici un rol més rellevant. L'actual configuració n'és, en part, responsable.

Proposta guanyadora
Altres propostes
0
Molins de Rei
Getting there
Transports nearby...