Adaptació de l'accessibilitat i urbanització viària del passatge de Núria

El passatge de Núria és un carrer situat al nucli urbà de Santa Coloma de Cervelló, de 75 metres de longitud i 10 metres d'amplada en el tram més ample i de 5 metres en el tram més estret. Hi ha una diferència de cota 12 metres de desnivell entre els seus extrems. Actualment compta amb una sola vorera, situada a la banda sud. La resta de l'espai l'ocupen la calçada i un espai d'aparcaments en semibateria. El carrer té accessos a edificis habitatges plurifamiliars situats a diferents cotes del vial. El projecte haurà de preveure supressió de barreres arquitectòniques en tot l'àmbit, incloent-hi els accessos als habitatges, així com compatibilitzar l'ús per a vianants amb l'accés i el pas de vehicles.

Technical details

 • Subjects:
  Urban Public Spaces
 • Type / Subtype:
  Obres / Urbanització
 • Municipality:
  Santa Coloma de Cervelló
 • Expedient:
  902772/21
 • Any:
  2021
 • Perfil del contractant:
  Anar a la licitació
Proposta guanyadora
0
Santa Coloma de Cervelló
Getting there
Transports nearby...