Eleccions generals 2019

Back

| Subject: Data

Informes sobre els resultats electorals als municipis metropolitans

Plànol


Els informes sobre els resultats electorals als municipis de l'AMB s'elaboren cada vegada que es produeix una convocatòria d'eleccions, amb l'objectiu d'analitzar les variacions en la tendència del vot de la població de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Per a cadascun dels processos electorals, l'informe presenta informació específica sobre les dades generals del cens electoral, la participació, l'abstenció i la distribució dels vots a les diferents candidatures presentades. També inclou una comparació dels resultats amb els d'eleccions anteriors per a cadascun dels partits o coalicions que han obtingut representació a cada municipi, al conjunt de l'AMB i als grans àmbits de Catalunya.

Les fonts de les dades són el Ministeri de l'Interior i el Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.

Consultar l'estudi