Dades demogràfiques de l'AMB 2018

Back

| Subject: Demography

El treball inclou dades del conjunt de l'àrea metropolitana de Barcelona i de cadascun dels municipis metropolitans

Gràfic


El dossier de dades demogràfiques de l'AMB recull un seguit d'estadístiques que ofereixen una visió detallada de les característiques de la població metropolitana i la seva evolució en els darrers anys. El treball inclou dades del conjunt de l'AMB i de cadascun dels municipis metropolitans sobre l'estructura de la població per sexe i edat, la població estrangera, el creixement natural i migratori i un conjunt d'indicadors demogràfics de joventut, envelliment, natalitat, etc. L'estudi inclou diversos mapes temàtics en què les variables demogràfiques més significatives es localitzen geogràficament per seccions censals.

Descarregar l'estudi