Creació de noves dunes

Back

| Subject: Platges

El darrer temporal de llevant ha fet una important aportació de sorra


Arran del temporal de llevant dels passats dies 29 i 30 de novembre, algunes platges de Viladecans i Gavà han tingut una important aportació de sorra que ha colgat passeres i alguns dels accessos a les platges.

Actualment, l'AMB està procedint a traslladar aquesta sorra aportada pel temporal a zones properes i aprofitar-la per crear noves dunes que milloren l'ecosistema dunar i minimitzen els treballs de maquinària pesant a la platja així com també els costos econòmics. Així mateix, sempre que sigui possible les restes vegetals aportades pel mar també s'aprofiten i es col·loquen al peu de la duna per millorar la seva estructura i biodiversitat. Aquests elements també poden funcionar com refugi de la petita fauna contra gats i gossos.

L'experiència acumulada pels serveis tècnics de l'AMB en les actuacions de millora dels sistemes dunars del projecte Dunes híbrides realitzades aquesta primavera i tardor ha comportat una millora en la gestió dels treballs de neteja i reperfilat de la sorra que afectava el mobiliari de les platges.

Related links