Congrés de l'Asociación de Demografía Histórica

Back

| Subject: Demography

L'AMB presenta resultats d'un estudi sobre migracions intermunicipals

Presentant l'estudi


La Secció d'Estudis Territorials va participar al XII Congrés de l'Asociación de Demografía Histórica (ADEH), que es va celebrar a Porto (Portugal) el mes de setembre de 2019. S'hi van presentar els resultats del treball "Migracions intermunicipals al territori metropolità de Barcelona, 2001-2015", que va elaborar la Secció d'Estudis Territorials el setembre de 2017.

Aquest estudi analitza els canvis de lloc de residència habitual de les persones que es produeixen a l'entorn metropolità de Barcelona. L'objectiu del treball és estudiar el funcionament d'aquest territori en relació amb els esmentats moviments, concretament respecte de qui protagonitza aquesta mobilitat, per quins motius es produeixen els desplaçaments, quines pautes s'hi identifiquen, quines variacions experimenten al llarg del temps i quina influència hi tenen factors de caràcter estructural i conjuntural, demogràfics i econòmics, respectivament.

Gràfic


Descarregar l'estudi
Presentació del congrés