Característiques de la renda a la regió metropolitana de Barcelona 2015-2016

Back

| Subject: Economia

Per seccions censals de la regió metropolitana de Barcelona

Gràfic


Els informes sobre les característiques de la renda a la regió metropolitana de Barcelona mostren les dades elaborades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i l'Agència Tributària (AEAT) sobre la distribució de la renda de les llars per seccions censals, per als 164 municipis de la regió metropolitana de Barcelona (RMB). Inclouen dades sobre la renda mitjana per persona i la renda mitjana per llar, la distribució de la renda per font d'ingrés i l'índex de renda per llar. L'objectiu d'aquests informes és posar a l'abast de tothom la informació que permet conèixer quina és la situació econòmica de la població metropolitana, localitzant-la amb la màxima precisió i mostrant les desigualtats de renda que existeixen al territori de la RMB. 

Descarregar l'estudi