AMB Vosaltres

| Subject: Participation

Nova comunitat digital sobre els serveis de mobilitat de l'AMB

logo plataforma

S'ha posat en marxa AMB Vosaltres, la nova comunitat digital d'usuaris dels serveis de mobilitat de l'AMB. Un espai digital de confiança i de codisseny de solucions que vetllin per una mobilitat equitativa, inclusiva, segura i sostenible.

L'eina permet la cocreació de propostes de millora de la mobilitat metropolitana, la participació ciutadana per explicar i compartir les experiències que s'han viscut durant els trajectes, així com la participació en enquestes.

Comunitat digital d'usuàries

AMB Vosaltres ha iniciat l'activitat amb la creació d'una comunitat per a dones que utilitzen els serveis de mobilitat metropolitans, per tal de treballar conjuntament projectes de millora de l'accessibilitat, la seguretat i el confort, en els trajectes per accedir al transport públic, en els espais d'espera i dins dels autobusos metropolitans.

Accedir a AMB Vosaltres

Aquesta comunitat digital neix del projecte Inclusify: Women empowerment for inclusive mobility, que vol implicar de manera proactiva les dones per compartir els seus reptes i preocupacions relatius al sistema de transport. Està cofinançat per l'EIT Urban Mobility, liderat per l'AMB i participat per AMB Informació, l'IERMB, SocialTech Projects i Walk21 Foundation.

El projecte ha permès definir una metodologia de treball amb activitats de participació ciutadana, per identificar les principals necessitats i camps de millora i, definir com havia de ser el disseny de l'eina digital que s'ha desenvolupat durant l'any 2022. AMB Vosaltres també és escalable i replicable a tot Europa i internacionalment.

Aquesta eina ja està disponible des del menú lateral de l'app AMB Mobilitat, que integra la informació de la mobilitat metropolitana.

Related links