Eix de mobilitat sostenible

Descripció general de l'eix "Mobilitat sostenible"

El transport rodat, que inclou tant la mobilitat de les persones com el transport de mercaderies, és la principal font de contaminació atmosfèrica a l'àrea metropolitana de Barcelona. Atenent aquesta consideració i amb la intenció de millorar la salut del nostre entorn, aquest eix planteja un nou paradigma de la mobilitat urbana tot promovent l'ús de mitjans de transport no contaminants, com ara la bicicleta o els vehicles elèctrics.