En marxa per la salut ambiental!

Imatge de l'activitat
Subject:
Pollution, Sustainable Mobility, Environmental Health
Type:
Guided visit
Public:
Families, General, Formació reglada
When:
From to (Save)
Where:
Plaça de Karl Marx, Plaça de Karl Marx, 08035, Barcelona  (Map)
Promoters:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Programme:
Compartim un futur
PMES axis:
Mobilitat sostenible
Salut ambiental

Registration

Description

L'activitat consisteix en un itinerari amb autobús híbrid o elèctric que va des del mirador de Torre Baró fins al Port de Barcelona. Des del mirador s'obté una visió àmplia de la ciutat de Barcelona, de la complexitat del sistema urbà i de la problemàtica de la contaminació atmosfèrica, que permet identificar fàcilment el seu origen i els factors orogràfics i meteorològics que afecten als nivells de qualitat de l'aire (segons el dia es podrà observar l'smog fotoquímic). Al llarg del trajecte es realitzarà una dinàmica al voltant dels impactes de la contaminació atmosfèrica sobre la nostra salut i el nostre entorn i es reflexionarà sobre el paper de la ciutadania i les administracions en la reducció de les emissions contaminants. Finalment, es visitarà una estació de control de la qualitat de l'aire situada al Port de Barcelona on s'explicaran els principals contaminants atmosfèrics presents a la ciutat i les dades actuals de les mesures realitzades per la Generalitat de Catalunya i l'entitat portuària. A més, es parlarà sobre l'impacte ambiental d'aquesta gran infraestructura de transport de persones i mercaderies i s'explicaran les actuacions que es duen a terme (o que es preveuen de cara al futur) per a la millora de la qualitat de l'aire.

Mou-te... però vetllant per la teva salut i la del nostre entorn!
Durada 

3 h 

Horaris i calendari

De dilluns a divendres de 10:00h a 13:00h en dies concrets (vegeu el calendari de visites)
De setembre a juny públic escolar.
De setembre a juliol públic adult, familiar i educació en el lleure.
Durant el mes d'agost no es faran activitats a l'aula ni visites guiades.

Inscripcions

Cal fer reserva prèvia a través de l'enllaç d'inscripcions.
El període d'inscripcions pel curs 2019-20 s'obre l'1 de juliol de 2019. 

 • Calendari visites
  Es faran les visites els dies següents:

  • 4 i 18 d'octubre 2019
  • 8 i 22 de novembre 2019
  • 13 de desembre 2019
  • 17 i 31 de gener 2020
  • 14 i 28 de febrer 2020
  • 13 i 27 de març 2020
  • 17 i 24 d'abril 2020
  • 8 i 22  de maig 2020
  • 5 i 19 de juny 2020
Requeriments / Material imprescindible

· Calçat còmode
· Aigua i esmorzar

Continguts curriculars

Objectius generals

 • Conèixer la problemàtica de la contaminació atmosfèrica, els principals contaminants atmosfèrics i les fonts de contaminació al territori metropolità.
 • Conèixer el concepte de qualitat de l'aire, els seus indicadors i el sistema de vigilància i control.
 • Reflexionar sobre els impactes de la contaminació atmosfèrica sobre la salut de les persones i el medi.
 • Reflexionar sobre accions individuals o col•lectives que es poden desenvolupar des de l'àmbit públic i privat per a millorar la qualitat de l'aire, especialment pel que fa al transport i la mobilitat interurbana.
Objectius específics
 • Conèixer les principals fonts de contaminació i apuntar algunes mesures per a la seva reducció i prevenció.
 • Compartir coneixements i fer una radiografia dels hàbits del grup relacionats amb la contaminació atmosfèrica i el transport.
 • Visualitzar la pol·lució  (amb els filtres de partícules i/o una fulla de l'entorn).
 • Conèixer les característiques d'una instal•lació de mesura i  control de la qualitat de l'aire i diverses aplicacions o webs per conèixer l'estat de la qualitat de l'aire.
 • Valorar el verd urbà com a mitigador de la contaminació atmosfèrica.
 • Reflexionar sobre els impactes de la mobilitat i de les activitats econòmiques al Port de Barcelona.
 • Conèixer el pla d'actuació per a la millora de qualitat de l'aire Horitzó 2020 i les actuacions que s'estan implementant per a la millora de la qualitat de l'aire.
 • Reflexionar sobre els impactes del transport de mercaderies i la globalització.
Competències bàsiques
 • Competència en el coneixement i el món físic
 • Aprendre a aprendre
 • Competència d'autonomia, iniciativa personal i emprenedoria
 • Competència social i ciutadana

Adaptació a NEE

L'activitat no està adaptada per a persones amb mobilitat reduïda.

Marker
Plaça de Karl Marx Plaça de Karl Marx, 08035, Barcelona
How to get there?
Transport nearby...
Related documents
Related publications