Planta de compostatge de Torrelles de Llobregat

Back
Planta de compostatge de Torrelles de Llobregat
From

to
Registration
Subject:
Residus, Sostenibilitat
Type:
Guided visit
Public:
General, Families, Specialized, Formació reglada (Show all)
When:
From to (Save)
Where:
Planta de compostatge de Torrelles de Llobregat, Finca Can Gallina, s/n, 08629, Torrelles de Llobregat  (Map)
Promoters:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Programme:
Compartim un futur

Description

La planta de compostatge de Torrelles de Llobregat és una de les instal·lacions de tractament de residus gestionades per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). En aquesta instal·lació s'hi reben els residus de la fracció orgànica dels municipis propers i se sotmeten a un procés de descomposició per obtenir un compost de bona qualitat, que s'empra posteriorment com a adob d'ús agrícola. La visita a la instal·lació està dividida en tres parts: una primera part d'introducció a la gestió dels residus al territori metropolità, una segona part que consisteix en recórrer el circuit de visites i finalment una tercera part on, per un costat, es parla sobre la problemàtica del malbaratament alimentari i, per l'altre, es reflexiona sobre la responsabilitat ciutadana de cara a fer una gestió sostenible dels recursos i els residus. Els coneixements adquirits durant l'activitat han de motivar la reflexió al voltant dels residus que es generen a l'àrea metropolitana de Barcelona i la pròpia capacitat de la persona per incidir en la gestió i la prevenció dels mateixos. Les explicacions, la dinamització i els recursos de l'activitat són en català. També es pot fer l'activitat en castellà, en anglès i francès.

Durada

La durada de l'activitat és d'1 h 30 min.

Horaris

De dilluns a divendres a les 10h, a les 11:30h i a les 15:30h.
Cal fer reserva prèvia.

Inscripcions

Cal fer reserva prèvia a través de l'enllaç d'inscripcions.
El període d'inscripcions pel curs 2019-20 s'obre l'1 de juliol de 2019. 

 • Calendari visites
  De setembre a juny públic escolar.
  De setembre a juliol públic adult i educació en el lleure.
  Durant el mes d'agost no es faran activitats a l'aula ni visites guiades.

Requeriments / Material imprescindible

· Calçat tancat i sense tacó
· Pantaló llarg
· Pàrquing reduït

Continguts curriculars

Objectius

 • Contextualitzar la instal·lació en relació al sistema de gestió dels residus a l'àrea metropolitana de Barcelona. En aquest cas contextualitzar també el sistema específic d'alguns municipis que tenen entrada a la planta: residu mínim o de quatre fraccions.
 • Conèixer el procés de compostatge de la matèria orgànica.
 • Donar a conèixer algunes de les competències i funcions de l'AMB relacionades amb la gestió de residus.
 • Evidenciar la problemàtica del malbaratament alimentari.
Competències bàsiques
 • Coneixement i interacció en el món físic
 • Aprendre a aprendre
Metodologia
 • Acompanyament guiat
 • Treball de reflexió individual
 • Participació activa

Adaptació a NEE

L'activitat no està adaptada per a persones amb mobilitat reduïda.

Where

Marker

Planta de compostatge de Torrelles de Llobregat Finca Can Gallina, s/n, 08629, Torrelles de Llobregat

How to get there?
Transport nearby...

Image gallery

Related facilities

Related publications