Estiu al Nadís-Esplai Sagrat Cor de Sarrià

Back

| Subject: Environmental Education

L'esplai farà activitats del programa Compartim un Futur

Cabassos


Entre les activitats d'estiu que ofereix el programa, el nostre equip educatiu, gràcies a la mediació del Servei d'Assessorament, farà activitats a l'Esplai Nadís del col·legi Sagrat Cor de Sarrià per a persones amb necessitats educatives especials. Concretament, duran a terme l'activitat "Agafem el cabàs?".

Una de les premisses, que ha servit com a punt de partida per a la renovació del programa, ha estat que aquest fos el més inclusiu possible. Per aquest motiu s'ha treballat en dues línies: la primera, la creació de tres noves activitats (que tracten sobre el cicle de l'aigua, recursos i residus i salut ambiental) totalment inclusives, i la segona, el seguiment per part del Servei d'Assessorament del programa de les reserves d'aquells centres amb totes o alguna persona amb necessitats educatives especials.

Amb l'objectiu de donar un servei de qualitat i promoure una participació plena, abans de fer l'activitat que hagin concertat aquests centres, les assessores contacten amb les persones responsables per conèixer una mica més el grup i saber quines necessitats tenen i quines adaptacions es poden fer, i tota aquesta informació es trasllada a l'equip educatiu.

Where

  • Marker

    Nadís - Sagrat Cor de Sarrià Barcelona