Crear ocupació al territori

| Subject: Socio-economic development

Presentació del Pla d'Acció Metropolità de Desenvolupament Econòmic (PAM)

 D'esquerra a dreta: Torra, Recasens i Lahora
D'esquerra a dreta: Torra, Recasens i Lahora | Premsa AMB
Ser útils respectant la diversitat dels diferents municipis i promoure les polítiques d'ocupació i les polítiques econòmiques és un dels principals objectius del Pla d'Acció Metropolità de Desenvolupament Econòmic (PAM) que va presentar el passat dijous, la vicepresidenta de Desenvolupament Econòmic de l'AMB, Sònia Recasens.

El programa vol atreure inversió als municipis del territori i recolzar les empreses situades en ell, de manera que es fomenti l'activitat econòmica i s'afavoreixi la creació d'ocupació, mitjançant l'impuls de projectes transversals.

El Pla d'Acció Metropolità que concentra els seus esforços en tres eixos: generar les dades per a la presa de decisions, integrar serveis i harmonitzar processos.

Les grans línies de treball que seguirà el PAM són:
  • Integració i planificació de serveis, que inclou la creació d'una web integrada de posicionament i projecció exterior de l'àmbit metropolità.
  • Planificació del conjunt del territori partint de les necessitats i de la implantació de les empreses per fer una proposta global de competitivitat.
  • Creació d'una oficina d'atenció a les empreses que possibiliti la simplificació i la unificació administrativa, de manera que es redueixin el temps i els tràmits.
  • Millora de serveis als polígons industrials de tot l'àmbit metropolità.
  • Facilitar la gestió de pimes, autònoms i comerç.
  • Promoció d'iniciatives per afavorir l'ocupació i la formació conjunta per a tècnics, polítics i empresaris en tots els temes de desenvolupament econòmic metropolità
El Pla d'Acció Metropolità de Desenvolupament Econòmic PAM planteja com a línia de treball transversal, novament, l'ús de les tecnologies de la informació, així com l'aprofitament de la "marca Barcelona". Des de l'AMB es vol articular una oficina d'atenció empresarial que actuï atenent les peticions o sol·licituds per part d'inversors o empresaris establerts a l'àrea metropolitana així com d'inversors forans.

En la presentació del PAM, juntament amb la vicepresidenta, hi van ser participar el genreant de l'AMB, Ramon Torra i el director de Desenvolupament Econòmic, Jordi Lahora.

Related documents