Vida y muerte de la democracia

Imatge de la portada de la publicació
Subject:
AMB
Public:
Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure
Type:
Manual
Edition:
Book
Supports:
Paper

Vida y muerte de la democracia

Review
Synopsis

Revisió històrica heterodoxa de la democràcia, els seus orígens i els seus mites fundacionals. Organitzat en tres parts, aquest llibre tracta dels diferents tipus de democràcia que s'han establert en cada època de la història i les seves característiques. Traça els orígens d'aquesta forma d'organització a les civilitzacions antigues de Mesopotamia. Reviseu els ideals principals sobre la naturalesa de la democràcia representativa, impregnada per les ideologies de la il·luminació del segle XVIII i les formes que ha adoptat. Finalment, introdueix una nova forma de democràcia que va néixer a partir de la segona meitat del segle XX i que l'autor considera com una democràcia monitoritzada.

Author:
John Keane
Publisher:
Fondo de cultura econónoma
Available languages:
Spanish