REM: Metropolitan Strategic Reflection

Building the Barcelona Metropolitan Area. Strengthening the Local World
Imatge de la publicació
Subject:
AMB
Public:
especialitzat
Type:
Tècnic
Edition:
Plans and programmes
Supports:
Electronic

REM: Metropolitan Strategic Reflection

Download
Synopsis

Versió reduïda de la Reflexió Estratègica Metropolitana (REM) és un element d'anàlisi i proposta sobre les realitats, els problemes, les prospectives i propostes que, partint de la Barcelona metropolitana d'avui, suggereixen eines per facilitar la construcció de la metròpolis de demà.

El contingut de la REM està organitzat en quatre vectors de caràcter transversal que són els pilars central de la construcció de la futura àrea metropolitana: el desenvolupament econòmic sostenible i inclusiu; l'enfocament territorial; la lluita contra el canvi climàtic i una nova governança metropolitana.

Author:
Diversos autors
Publisher:
AMB
Place and date:
Barcelona 2015
Available languages:
Catalan , English , Spanish
DL:
B 4450-2015