Estereotipos de género en el trabajo

Imatge de la portada de la publicació
Subject:
Mercat laboral
Public:
Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure
Type:
General interest
Edition:
Book
Supports:
Paper

Estereotipos de género en el trabajo

Review
Synopsis

L'objectiu del llibre és aportar respostes a la pregunta de per què no hi ha igualtat de gènere en l'àmbit laboral, tenint també en compte que l'educació secundària i postsecundària de les dones és igual a la dels homes. Més específicament, l'objectiu de M. Àngels Viladot i Melanie C. Steffens ha estat analitzar els factors i mecanismes que condueixen a la discriminació de les dones pel que fa a les seves carreres professionals.

Author:
M. Àngels Viladot / Melanie C. Steffens
Publisher:
UOC
Available languages:
Spanish
DL:
B 15716-2016
ISBN:
9788490643679