Ciudades inteligentes, ciudades sabias

Portada
Subject:
Smartcity
Public:
Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure
Type:
General interest
Edition:
Book
Supports:
Paper

Ciudades inteligentes, ciudades sabias

Review
Synopsis

En el marc de la col·lecció Ciutat 2030, aquesta obra pretén reflexionar, des de diversos punts de vista, entorn del paper de la ciutat intel·ligent (smart city) i de la ciutat sàvia (wise city) en la generació de models de governança democràtica i col·laborativa que avancin en el desenvolupament humà sostenible de les ciutats, territoris i comunitats.

Author:
Roberto San Salvador del Valle
Publisher:
Los Libros de la Catarata
Place and date:
Madrid 2022
Available languages:
Spanish
DL:
M 21619-2021
ISBN:
9788413525426