Sobre el posicionament de les ciutats per a la Conferència _Habitat III

Back

| Subject: AMB - Institutional

L'organització mundial de ciutats CGLU prepara el seu posicionament sobre els temes metropolitans

L'octubre del 2016 tindrà lloc a Quito (Equador) la Conferència de Nacions Unides Habitat III en matèria d'habitatge i desenvolupament urbà sostenible.

El camí cap a aquesta important trobada ha d'anar acompanyat dels missatges clau que volen incorporar les ciutats i àrees metropolitanes als debats.

L'organització Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) en partenariat amb altres organitzacions de ciutats com Metropolis, ha començat a elaborar l'argumentari i els interessos  a defensar en aquesta important trobada.

En aquest sentit, els passats 23 i 24 de març es va celebrar a Barcelona un seminari de treball amb representants de governs locals i experts d'arreu del món per debatre sobre el paper de les metròpolis i dels municipis del seu territori.

L'AMB va estar representada en aquesta reunió pel Director de Planificació Estratègica i pel responsable de Relacions Internacionals.

Els debats d'aquesta i d'altres reunions s'incorporaran a documents de treball que elabora CGLU com l'Informe Mundial sobre Descentralització i Governança Local (GOLD)