Organismes i empreses

L'AMB desenvolupa la seva pròpia activitat i molts projectes directament, però també n'impulsa d'altres a través d'entitats de diversa naturalesa jurídica en les quals participa institucionalment o hi té representació, com ara consorcis, fundacions, associacions, empreses de capital mixt, empreses públiques de l'AMB, etc.

Cercador d'entitats en què participa l'AMB per temes i naturalesa jurídica del tipus de relació

Cercador d'entitats 81

Cercador d'organismes i empreses
 • El consorci per a la promoció d'habitatges protegits en el municipi del Masnou, format per l'AMB i l'Ajuntament, permetrà que l'Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL), organisme que depèn de l'AMB, pugui posar en marxa noves promocions d'habitatge protegit, tant de compra com de lloguer, en aquest municipi del Maresme.
 • Transports Ciutat Comtal (TCC) va iniciar la seva activitat a principis de l'any 1991. Ofereix transports emblemàtics de la ciutat de Barcelona, com el transport de persones amb mobilitat reduïda severa, col·lectiu per qui també es realitzen serveis de caire discrecional; el Cruise Bus, el Tibibús i el servei urbà de diferents ciutats de les comarques de Barcelona.
 • L'objectiu de l'associació és convertir la bicicleta en un mode de transport prioritari en ciutats 100% ciclables
 • La ATC desenvolupa una intensa feina de transferència de tecnologia de carreteres i de difusió.
 • Aquesta associació té la finalitat principal de fomentar totes les activitats relacionades amb l'enllumenat, tant científica como tècnicament, promovent l'estudi, la investigació, desenvolupament i innovació, així com mètodes i normalització relativa a la luminotècnia.
 • Eneragen és el principal instrument de coordinació i cooperació entre les agències i organismes en l'àmbit de l'energia que operan en els diferents nivells territorials i competencials del territori nacional.
 • Transports Metropolitans de Barcelona, S. L., gestiona productes tarifaris i altres serveis de transport
 • L’Institut d’Economia de Barcelona (IEB) és un centre de recerca en economia que té com a objectius fomentar i divulgar la recerca, així com contribuir al debat i a la presa de les decisions de política econòmica.
 • Citilab és un laboratori ciutadà per a la innovació social i digital, a Cornellà de Llobregat, Barcelona. Explora i difon l’impacte digital en el pensament creatiu, el disseny i la innovació que sorgeixen de la cultura digital. Citilab és una barreja entre un centre de formació, un centre de recerca i una incubadora d’iniciatives empresarials i socials.
 • La Fundació, creada i promoguda per Mercè Sala l'any 1997, és una organització que té l'objectiu de millorar la gestió de les persones a les organitzacions.
 • El principal objectiu Vilawatt, definit en els seus estatuts, és impulsar i desenvolupar el projecte de transició energètica a la ciutat de Viladecans.
 • Dotat d'iniciativa, de recursos humans, econòmics i de competències, el Consorci promou el desenvolupament econòmic de les explotacions agràries i el manteniment i la millora de la qualitat ambiental del Parc Agrari, partint d'una gestió integral de l'espai agrari centrada en quatre àmbits generals: la producció, la comercialització, els recursos i el medi.