Itineraris

El Parc Riu Llobregat és un espai verd de gran extensió i característiques òptimes per a activitats de lleure, practicar esport en un entorn natural i passejar al llarg dels seus 30 km de longitud per descobrir les diverses possibilitats d'ús social del riu.

De Sant Boi a Cornellà
Dos municipis forçats a relacionar-se fins fa poc només amb el vehicle privat o amb el transport públic poden ara incorporar una relació fàcil, segura i ràpida per a vianants i bicicletes que relaciona els dos centres gaudint, a més, del paisatge fluvial i de sorprenents vistes de la complexitat de les infraestructures metropolitanes.

Recorregut de Sant Boi Centre al centre de Cornellà
Distància: 3,7 km.
Temps a peu: 1 h.
Temps en bicicleta: 20 min

Vista aèria del riu

 
De Sant Boi al mar
Des del marge dret del riu ja es pot arribar a les platges metropolitanes amb un camí de qualitat i que travessa zones d'esbarjo i esport com el Parc Lúdic Fluvial de El Prat del Llobregat o d'elevat valor ecològic com la zona d'aiguamolls de Cal Tet i Ca l'Arana, situades ja als Espais Naturals del Delta del Llobregat.

Remarcar que també es pot accedir a aquest camí des dels municipis del marge esquerre gràcies a la passera de Cornellà.

Recorregut de Sant Boi Centre al mar:
Distància: 10 km.
Temps a peu: 2 h. 30 m.
Temps en bicicleta: 30 min.
Camí d'arribada al mar