Direct access:

Pla metropolità de mobilitat urbana

Podeu consultar els objectius i fases del procés de redacció del PMMU, així com els grups de treball, les ponències de la fase de diagnosi i la col·lecció "Publicacions del PMMU". També es dona accés a l'espai restringit de la xarxa dels grups temàtics de participació.

Procediment d'aprovació

Documentació per a consulta del PMMU 2019-2024 que es portarà a aprovació inicial al proper Consell Metropolità de l'AMB del dia 26 de març: