Manteniment amb criteris ambientals

Volver
Prat sec florit al parc del Calamot (Gavà)

Manteniment amb criteris ambientals

Ficha técnica

 • Temas:
  Biodiversidad, Parcs, Platges
 • Fecha de publicación:
  Julio 2014
 • Estado:
  En proceso
 • Fecha de realización:
  --
 • Tipo / Subtipo:
  Proyectos de biodiversidad
 • Descripció

  El manteniment dels parcs és clau perquè aquestes zones ens aportin multitud de beneficis, per això la gestió d'aquests espais ha de basar-se en la sostenibilitat i el respecte per l'entorn de manera que s'aconsegueixi fomentar la biodiversitat alhora que es garanteixi un manteniment de qualitat. Algunes de les actuacions més destacades en el manteniment dels parcs urbans seguint criteris ambientals són: la reducció del productes fitosanitaris que es poden substituir incorporant plantes autòctones més resistents, la incorporació d'un control biològic de plagues fomentant la presència d'insectes depredadors específics, la reducció del consum d'aigua a través d'una gestió telemàtica i prioritzant les espècies mediterrànies que necessiten menys reg, la reducció en les freqüències de sega i esporgues simulant sistemes basats en la natura, l'aprofitament de les restes vegetals resultants de la sega i la poda amb la seva incorporació directa al sòl, la reducció del consum energètic a través d'enllumenat de baix consum i de sistemes d'il·luminació telegestionats.

  Sube

  Objectius

  • Reduir els impactes ambientals potencials del manteniment de parcs de l'AMB.
  • Dur a terme una gestió basada en criteris ambientals i, per tant, sostenible i respectuosa amb el medi ambient.
  • Promoure iniciatives per a la millora de la biodiversitat.
  • Aconseguir espais d'interrelació entre la natura, la ciutat i les persones.
  • Assolir espais per a l'ús i gaudi pel ciutadà compatibles amb el respecte al medi i la biodiversitat.

  Sube

  Publicaciones relacionadas

  Equipamientos relacionados

  Actuacions realitzades