Accessos directes:

Cercador global de l'AMB

Avisos fitosanitaris

Calendari de tractaments per al control integral de plagues i malalties als parcs metropolitans

Hotel d'insectes


Les directrius per a una correcta gestió integral de plagues per ordre de prioritat són: vegetació més resistent a plagues o malalties, reduir al màxim els tractaments preventius i realitzar tractaments curatius en cas necessari, introduir la lluita biològica i incorporar l'endoteràpia.
Març de 2017

Descarregar el calendari ampliat

PARC ESPÈCIE MATÈRIA ACTIVA DATA PREVISTA TIPUS DE TRACTAMENT
Bellvitge Olea Oxiclorur de coure 28.03.2017 Fungicida
Can Buxeres Cupressus sp. Fosetil-Al 80 % 21.03.2017 Fungicida
Polygala sp.
Can Lluc Populus Alfacipermetrina 23.03.2017 Insecticida
Can Rigal Populus Alfacipermetrina 23.03.2017 Insecticida
Pins
Can Solei i Ca l'Arnús Cupressus sp. Fosetil-Al 80 % 23.03.2017 Fungicida
Laurus sp. Piriproxifen 10 % 30.03.2017 Insecticida
Can Vidalet Pittosporums sp. Piriproxifen 10 % 22.03.2017 Insecticida
Evonymus sp.
Cupressus sp. Fosetil-Al 80 % 29.03.2017 Fungicida
Canal de la Infanta Populus Alfacipermetrina 30.07.2017 Insecticida
Castell Palmeres Clorpirifos 22.03.2017 Insecticida
Fontsanta Populus Afacipermetrina 23.07.2017 Insecticida
Pins
Jardí Botànic de Barcelona Furcraea Imidacloprid 21.03.2017 Insecticida
Comunitat de iuques 28.03.2017
Acacia Retinoides Piriproxifen 10 % 30.03.2017
Senna Artemisiodes
Grevillea sp.
Acacia Cyclops
Acacia Paradoxa
Acacia Dodonaeifolia
Eremophila Laanii
Artemisa sp. Azadiractin 3,2 %
Cistus Creticus Piriproxifen 10 %
Cupressus sp. Fosetil-Al 80 % 27.03.2017 Fungicida
Euphorbia canariensis
Sequoiadendron giganteum
Cheirolopus teydis
Arbustus unedo
Ceanothus sp.
Muntanyeta Palmeres Clorpirifos 23.03.2017
Insecticida
Populus Alfacipermetrina 30.07.2017
Nou Palmeres Clorpirifos 21.03.2017 Insecticida
Palmeres Palmeres Clorpirifos 21.03.2017 Insecticida
Planes Palmeres Clorpirifos 21.03.2017 Insecticida
Riu Populus Alfacipermetrina 30.07.2017 Insecticida
Torreblanca Cupressus sp. Fosetil-Al 80 % 20.03.2017 Fungicida
Buxus sp.
Torre-roja Palmeres Clorpirifos 22.03.2017 Insecticida

Puja

Si voleu rebre informació puntual dels tractaments que es fan a la Xarxa de Parcs Metropolitans, podeu donar-vos d'alta al butlletí de notificacions sobre avisos fitosanitaris de l'AMB.

Doneu-vos d'alta al butlletí

Per fer-ho, heu de desplegar el tema "Territori" i anar a l'apartat "Alta" de la notificació d'Avisos, tal i com s'indica en la imatge adjunta:

Captura de pantalla de la plana d'alta i baixes dels butlletins i notificacions de l'AMB

Puja

Un dels objectius de l'AMB en el manteniment integral de la xarxa de parcs metropolitans és el de dur a terme una gestió sostenible i respectuosa amb el medi ambient, promoure iniciatives per a la millora de la biodiversitat i de la qualitat ambiental dels parcs.

Per poder complir aquest objectiu general, les tasques de manteniment dels parcs no han de ser una interferència o via de contaminació ambiental i en els darrers anys s'ha implantat el control integral de plagues i malalties a tota la xarxa de parcs. Les directrius establertes per a una correcta gestió integral de plagues per ordre de prioritat són:
  • Realització acurada de les feines de manteniment, per tal que la vegetació sigui vigorosa i més resistent davant d'una plaga o malaltia.
  • Valoració constant del llindar de tolerància de la plaga i conseqüències d'aquestes als usuaris, reduir al màxim els tractaments preventius i realitzar els curatius en cas necessari.
  • Introducció de la lluita biològica, amb alliberament d'insectes depredadors o paràsits de la plaga que ajudin a controlar-la tal com succeeix en condicions naturals.
  • Incorporació de tractaments localitzats amb l'endoteràpia, un sistema que permet punxar el producte directament en la planta i evita l'emissió de producte i les molèsties als usuaris.

Puja

L'AMB duu a terme la senyalització dels tractaments d'acord amb el que estableix la normativa actual derivada del Reial decret 1311/2012, i d'acord amb la Directiva 2009/128/CE del Parlament Europeu.

Les empreses que realitzen els tractaments estan inscrites al Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides, Decret 149/1997, de la Generalitat de Catalunya (DOGC 23/6/97), Ordre del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), de 24 de febrer de 1993 (BOE 4/3/93), així com al Registre Oficial de Productors i Operadors (ROPO), Reial decret 1311/2012 de 14 de setembre, quan sigui possible fer-ho dins l'àmbit territorial. A partir de la publicació del Reial decret 1311/2012 han de portar la seva gestió segons la lluita integrada de plagues.

Puja