Accessos directes:

Cercador global de l'AMB

Avisos fitosanitaris

Calendari de tractaments per al control integral de plagues i malalties als parcs metropolitans

Hotel d'insectes


Les directrius per a una correcta gestió integral de plagues per ordre de prioritat són: vegetació més resistent a plagues o malalties, reduir al màxim els tractaments preventius i realitzar tractaments curatius en cas necessari, introduir la lluita biològica i incorporar l'endoteràpia.
Prèvia Maig de 2017

Descarregar el calendari ampliat

PARC ESPÈCIE MATÈRIA ACTIVA DATA PREVISTA TIPUS DE TRACTAMENT
Tramvia Nerium oleander Anhídrid fosfòric 8%,
Nitrògen 10 %
03.05.2017 Adob
Pinetons Quercus ilex Anhídrid fosfòric 8%,
Nitrògen 10 %
03.05.2017 Adob


Abril de 2017

Descarregar el calendari ampliat (actualitzat 11.04.2017: l'Imidacloprid 20 % substitueix el Clorpirifos)

PARC ESPÈCIE MATÈRIA ACTIVA DATA PREVISTA TIPUS DE TRACTAMENT
Besòs Phoenix Canariensis Imidacloprid 20% 19.04.2017 Insecticida
Calamot Xipresos Fosetil-Al 80 % 14.04.2017
21.04.2017
Fungicida
Can Buxeres Xipresos Fosetil-Al 80 % 25.04.2017 Fungicida
Polygala sp.
Phoenix sp. Imidacloprid 20% 18 al 21.04.2017 Insecticida
Can Solei i Ca l'Arnús Tarongers Piriproxifen 10 % 13.04.2017 Insecticida
Llorer Piriproxifen 10 % 13.04.2017 Insecticida
Pittosporum sp. Azadiractin 3,2% 20.04.2017 Insecticida
Vinya Sofre mullable 27.04.2017 Fungicida
Phoenix sp. Imidacloprid 20% 27.04.2017
28.04.2017
Insecticida
Can Vidalet Phoenix sp. Imidacloprid 20% 12.04.2017
13.04.2017
Insecticida
Pittosporums sp. Piriproxifen 10 % 19.04.2017 Insecticida
Evonymus sp.
Xipresos Fosetil-Al 80 % 19.04.2017 Fungicida
Can Zam Phoenix dactylifera/Washingtonia Imidacloprid 20% 19.04.2017 Insecticida
Jardí Botànic de Barcelona Phoenix sp. Imidacloprid 20% 24 a 26.04.2017 Insecticida
Furcraea Imidacloprid 20% 18.04.2017 Insecticida
Comunitat de iuques 18.04.2017
Acacia retinoides Piriproxifen 10 % 20.04.2017
Senna artemisiodes
Grevillea sp.
Acacia cyclops
Acacia paradoxa
Acacia dodonaeifolia
Eremophila laanii
Artemisa sp. Azadiractin 3,2 %
Cistus creticus Piriproxifen 10 %
Xipresos Fosetil-Al 80 % 18.04.2017 Fungicida
Euphorbia canariensis
Sequoiadendron giganteum
Cheirolopus teydis
Arbustus unedo
Ceanothus sp.
Jardí Botànic Històric Phoenix sp. Imidacloprid 20% 26.04.2017 Insecticida
Fontsanta Vinya Coure 12.04.2017 Fungicida
Vinya Sofre 80% 26.04.2017 Fungicida
Muntanyeta Palmeres Imidacloprid 20% 13.04.2017
Insecticida
La Torre-roja Xipresos Fosetil-Al 80% 20.04.2017 Fungicida
Les Planes Xipresos Fosetil-Al 80% 20.04.2017 Fungicida
Litoral Phoenix dactylifera Imidacloprid 20% 18.04.2017 Insecticida
Nou Xipresos  Fosetil-Al 80% 12.04.2017 Fungicida
Torreblanca Phoenix sp. Imidacloprid 20% 10.04.2017
11.04.2017
Insecticida
Buxus sp. Fosetil-Al 80 % 10.04.2017 Fungicida
Xipresos Fosetil-Al 80 % 26.04.2017 Fungicida
Turó del Mar Bassa Bacillus thuringiensis  israelensis 7,13,21 i 28.04.2017 Preventiu
Turó del Sastre Margalló Imidacloprid 20% 11.04.2017 Insecticida
Turonet Bassa Bacillus thuringiensis  israelensis 7,13,21 i 28.04.2017 Preventiu

Puja

Si voleu rebre informació puntual dels tractaments que es fan a la xarxa de parcs metropolitans, podeu donar-vos d'alta al butlletí de notificacions sobre avisos fitosanitaris de l'AMB.

Doneu-vos d'alta al butlletí

Per fer-ho, heu de desplegar el tema "Territori" i anar a l'apartat "Alta" de la notificació d'Avisos, tal com s'indica en la imatge adjunta:

Captura de pantalla de la plana d'alta i baixes dels butlletins i notificacions de l'AMB

Puja

Un dels objectius de l'AMB en el manteniment integral de la xarxa de parcs metropolitans és el de dur a terme una gestió sostenible i respectuosa amb el medi ambient, promoure iniciatives per a la millora de la biodiversitat i de la qualitat ambiental dels parcs.

Per poder complir aquest objectiu general, les tasques de manteniment dels parcs no han de ser una interferència o via de contaminació ambiental i en els darrers anys s'ha implantat el control integral de plagues i malalties a tota la xarxa de parcs. Les directrius establertes per a una correcta gestió integral de plagues per ordre de prioritat són:
  • Realització acurada de les feines de manteniment, per tal que la vegetació sigui vigorosa i més resistent davant d'una plaga o malaltia.
  • Valoració constant del llindar de tolerància de la plaga i conseqüències d'aquestes als usuaris, reduir al màxim els tractaments preventius i realitzar els curatius en cas necessari.
  • Introducció de la lluita biològica, amb alliberament d'insectes depredadors o paràsits de la plaga que ajudin a controlar-la tal com succeeix en condicions naturals.
  • Incorporació de tractaments localitzats amb l'endoteràpia, un sistema que permet punxar el producte directament en la planta i evita l'emissió de producte i les molèsties als usuaris.

Puja

L'AMB duu a terme la senyalització dels tractaments d'acord amb el que estableix la normativa actual derivada del Reial decret 1311/2012, i d'acord amb la Directiva 2009/128/CE del Parlament Europeu.

Les empreses que realitzen els tractaments estan inscrites al Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides, Decret 149/1997, de la Generalitat de Catalunya (DOGC 23/6/97), Ordre del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), de 24 de febrer de 1993 (BOE 4/3/93), així com al Registre Oficial de Productors i Operadors (ROPO), Reial decret 1311/2012 de 14 de setembre, quan sigui possible fer-ho dins l'àmbit territorial. A partir de la publicació del Reial decret 1311/2012 han de portar la seva gestió segons la lluita integrada de plagues.

Puja