Accessos directes:

Avisos fitosanitaris

Calendari de tractaments per al control integral de plagues i malalties als parcs metropolitans

Hotel d'insectes


Les directrius per a una correcta gestió integral de plagues per ordre de prioritat són: vegetació més resistent a plagues o malalties, reduir al màxim els tractaments preventius i realitzar tractaments curatius en cas necessari, introduir la lluita biològica i incorporar l'endoteràpia.
Totes les actuacions previstes:
Descarregar el calendari del mes de maig de 2019

PARC ESPÈCIE MATÈRIA ACTIVA DATA PREVISTA TIPUS DE TRACTAMENT TIPUS D'APLICACIÓ
Bellvitge
L'Hospitalet de Llobregat
Til·lers Anthocoris nemoralis 20-25/05/2019 Preventiu Control biològic
Besòs
Sant Adrià del Besòs
Oms Abamectina 1,8% 10/05/2019 Insecticida Endoteràpia
Deltametrin 1,5% 13/05/2019 Insecticida Polvorització
Can Solei i de Ca l'Arnús
Badalona
Vinya Sofre 80% 13/05/2019 Insecticida Polvorització
Taronger Deltametrin 1,5% 15/05/2019 Insecticida Polvorització
Heura Òxid de Fòsfor 20/05/2019 Insecticida Polvorització
Can Vidalet
Esplugues de Llobregat
Evonymus pulcherrium Piriproxifen 10% 22/05/2019 Insecticida Polvorització
Can Zam
santa Coloma de Gramenet
Oms Abamectina 1,8% 10/05/2019 Insecticida Endoteràpia
Deltametrin 1,5% 13/05/2019 Insecticida Polvorització
Fontsanta
Cornellà de Llobregat
Bassa Bacillus thuringiensis israelensis 16, 23, 30/05/2019 Preventiu Aportació en superficie
Vinya Coure 21/05/2019 Fungicida Polvorització
Jardí Botànic
Barcelona
Boix, rosers, encephalartos Deltametrin 1,5% 13/05/2019 Insecticida Polvorització
Artemisies, roures Deltametrin 1,5% 14/05/2019 Insecticida Polvorització
Margalló Sofre 80% 15/05/2019 Insecticida Polvorització
Sophora toromico Piriproxifen 10% 15/05/2019 Insecticida Polvorització
Diverses espècies Piriproxifen 10% 13/05/2019 Insecticida Polvorització
Rosers i altres espècies Deltametrin 1,5% 15/05/2019 Insecticida Polvorització
Opunties Piriproxifen 10% 20/05/2019 Insecticida Polvorització
Alzines Deltametrin 1,5% 20/05/2019 Insecticida Polvorització
Sequoia Fosetil-Al   80% 14/05/2019 Fungicida Polvorització
Olivera Oxiclorur de coure 50% 16/05/2019 Fungicida Polvorització
Xipresos i diverses espècies Fosetil-Al   80% 14/05/2019 Fungicida Polvorització
Jardí Botànic Històric
Barcelona
Boix Deltametrin 1,5% 15/05/2019 Insecticida Polvorització
La Mariona
Molins de Rei
Oms Abamectina 16/05/2019 Curatiu Control biològic
Cercis Anthocoris nemoralis 20-25/05/2019 Curatiu Control biològic
La Solidaritat
Esplugues de Llobregat
Baladres Aphidius Colemani 20-25/05/2019 Curatiu Control biològic
Molinet
Santa Coloma de Gramenet
Oms Deltametrin 1,5% 13/05/2019 Insecticida Polvorització
Muntanyeta
Sant Boi de Llobregat
Buxus Bacillus Thuringiensis Kurstaki 23/05/2019 Insecticida Polvorització
Nou
El Prat de Llobregat
Oms Abamectina 22-23/05/2019 Preventiu Endoteràpia
Parc del Riu
El Prat de Llobregat
Oms Abamectina 20, 21 i 24/05/2019 Preventiu Endoteràpia
Torreblanca
Sant Boi de Llobregat
Xiprer Fosetil-Al 80% 13/05/2019 Fungicida Polvorització
Rosa sp. Oxiclorur de coure 50% 16/05/2019 Fungicida Polvorització
Sofre 80%
Boix  Deltametrin 1,5% 15/05/2019 Insecticida Polvorització
Oxiclorur de coure 50% 22/05/2019 Fungicida Polvorització
Si voleu rebre informació puntual dels tractaments que es fan a la xarxa de parcs metropolitans, podeu donar-vos d'alta al butlletí de notificacions sobre avisos fitosanitaris de l'AMB.

Doneu-vos d'alta al butlletí

Per fer-ho, heu de desplegar el tema "Territori" i anar a l'apartat "Alta" de la notificació d'Avisos, tal com s'indica en la imatge adjunta:

Captura de pantalla de la plana d'alta i baixes dels butlletins i notificacions de l'AMB
Recomanacions bàsiques per a la ciutadania
 • Respectar els cartells i seguir les indicacions dels operaris.
 • No accedir a l'àmbit de tractament mentre tinguin lloc les actuacions fitosanitàries.
 • En els parcs, els infants han d'estar acompanyats i supervisats per persones adultes.
Recomanacions per a situacions especials durant els tractaments fitosanitaris
 • Evitar la proximitat d'infants, dones embarassades, persones ancianes i/o amb malalties cròniques a zones en tractament.
 • Mantenir tancades portes i finestres d'habitatges o edificis i de vehicles pròxims.
 • Evitar estendre roba a l'exterior si l'àmbit en tractament és molt proper.
 • Fer activitats esportives urbanes (com córrer, anar en bici...) en zones alternatives.
Un dels objectius de l'AMB en el manteniment integral de la xarxa de parcs metropolitans és el de dur a terme una gestió sostenible i respectuosa amb el medi ambient, promoure iniciatives per a la millora de la biodiversitat i de la qualitat ambiental dels parcs.

Per poder complir aquest objectiu general, les tasques de manteniment dels parcs no han de ser una interferència o via de contaminació ambiental i en els darrers anys s'ha implantat el control integral de plagues i malalties a tota la xarxa de parcs. Les directrius establertes per a una correcta gestió integral de plagues per ordre de prioritat són:
 • Realització acurada de les feines de manteniment, per tal que la vegetació sigui vigorosa i més resistent davant d'una plaga o malaltia.
 • Valoració constant del llindar de tolerància de la plaga i conseqüències d'aquestes als usuaris, reduir al màxim els tractaments preventius i realitzar els curatius en cas necessari.
 • Introducció de la lluita biològica, amb alliberament d'insectes depredadors o paràsits de la plaga que ajudin a controlar-la tal com succeeix en condicions naturals.
 • Incorporació de tractaments localitzats amb l'endoteràpia, un sistema que permet punxar el producte directament en la planta i evita l'emissió de producte i les molèsties als usuaris.
L'AMB duu a terme la senyalització dels tractaments d'acord amb el que estableix la normativa actual derivada del Reial decret 1311/2012, i d'acord amb la Directiva 2009/128/CE del Parlament Europeu.

Les empreses que realitzen els tractaments estan inscrites al Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides, Decret 149/1997, de la Generalitat de Catalunya (DOGC 23/6/97), Ordre del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), de 24 de febrer de 1993 (BOE 4/3/93), així com al Registre Oficial de Productors i Operadors (ROPO), Reial decret 1311/2012 de 14 de setembre, quan sigui possible fer-ho dins l'àmbit territorial. A partir de la publicació del Reial decret 1311/2012 han de portar la seva gestió segons la lluita integrada de plagues.