Accessos directes:

Cercador global de l'AMB

Avisos fitosanitaris

Calendari de tractaments per al control integral de plagues i malalties als parcs metropolitans

Hotel d'insectes


Les directrius per a una correcta gestió integral de plagues per ordre de prioritat són: vegetació més resistent a plagues o malalties, reduir al màxim els tractaments preventius i realitzar tractaments curatius en cas necessari, introduir la lluita biològica i incorporar l'endoteràpia.
Juny de 2017

Descarregar el calendari ampliat

PARC ESPÈCIE MATÈRIA ACTIVA DATA PREVISTA TIPUS DE TRACTAMENT TIPUS D'APLICACIÓ
Aigües 
(Montcada i Reixach)
Alzines Abemectina 1,8% 23/06/2017 Insecticida  Endoteràpia
Bellvitge  (L'Hospitalet de Llobregat) Peres i acàcies Adalia Bipunctata 8-15/06/2017 Curatiu Control biològic
Besòs
(Sant Adrià de Besòs)
Alzines Abemectina 1,8% 22/06/2017 Insecticida Endoteràpia
Can Buxeres 
(L'Hospitalet de Llobregat)
Phoenix sp. Fosmet 50% 15 i 16/06/2017 Insecticida Localitzat
Can Corts 
(Cornellà de Llobregat)
Xicandres i Photinies Alfacipermetrina 8, 9 i 10/06/2017 Curatiu Polvorització
Can Rigal 
(Barcelona)
Rosers Alfacipermetrina 02/06/2017 Curatiu Polvorització
Arbustiva general Adalia 6 i 8/06/2017 Curatiu Control biològic
Arbutus Quelat de ferro 15/06/2017 Adobat Localitzat
Alzines Piriproxifen 10% 21/06/2017 Insecticida Polvorització
Can Solei i Ca l'Arnús 
(Badalona)
Vinya sofre mullable 21/06/2017 Fungicida Polvorització
Tarongers Piriproxifen 10% 21/06/2017 Insecticida Polvorització
Llorer Piriproxifen 10% 21/06/2017 Insecticida Polvorització
Phoenix sp. Fosmet 50% 7 i 9/06/2017 Insecticida Localitzat
Can Vidalet 
(Esplugues de Llobregat)
Phoenix sp. Fosmet 50% 3 i 14/06/2017 Insecticida Localitzat
Can Zam 
(Santa Coloma de Gramenet)
Alzines Abemectina 1,8% 23/06/2017 Insecticida Endoteràpia
Castell 
(Castelldefels)
Baladres Aphidius Colemani 15/06/2017 Curatiu Control biològic
Jardí Botànic de Barcelona 
(Barcelona)
Phoenix sp. Fosmet 50% 19 i 20/06/2017 Insecticida Localitzat
Quercus Robur Piriproxifen 10% 20/06/2017 Insecticida Polvorització
Artemisia sp. Azadiractin 3,2% 20/06/2017 Insecticida Polvorització
Phoenix sp. Fosmet 50% 20/06/2017 Insecticida Localitzat
Jardí de l'AMB
(Barcelona)
Oms Abamectina 06/06/2017 Preventiu Endoteràpia
Baladres Piriproxifen 10% 20/06/2017 Insecticida Polvorització
Joan Oliver 
(Badia del Vallès)
Cedres Nitrògen 10% Pentòxid de fósfor 8% 16/06/2017 Adob Polvorització
Fotínia (N)8,6%,Carboni Orgànic 34%,(SO3)34% 16/06/2017 Adob Polvorització
La Fontsanta 
(Esplugues de Llobregat)
Bassa Bacillus thuringiensis israelensis 1 ,8, 15, 22 i 29/06/17 Preventiu Aportació en superficie
Plataners Anthocoris 26 i 30/06/2017 Curatiu Control biològic
Vinya Coure 13/06/2017 Fungicida Polvorització
Vinya Sofre 80% 07/06/2017 Fungicida Polvorització
La Mariona 
(Molins de Rei)
Oms Abamectina 08/06/2017 Insecticida Endoteràpia
Cercis Oli de Neem 14/06/2017 Insecticida Polvorització
Nerium Oli de Neem 14/06/2017 Insecticida Polvorització
Plataners Anthocoris 20/06/2017 Insecticida Control biològic
Salix Acids Humics 07/06/2017 Adobat Localitzat
Salix Amblyseius Californicus   20/06/2017 Insecticida Control biològic
La Muntanyeta 
(Sant Boi de Llobregat)
Xicandres Aphidius Colemani 15/06/2017 Insecticida Control biològic
Prat Regat Alfacipermetrina 01/06/2017 Insecticida Polvorització
Plataners Anthocoris 20/06/2017 Insecticida Control biològic
La Solidaritat 
(Esplugues de Llobregat)
Baladres Aphidius Colemani 15/06/2017 Insecticida Control biològic
Llacuna 
(Montcada i Reixac)
Canal Bacillus thuringiensis 2, 9, 16, 23 i 30/6/2017 Insecticida Localitzat
Masot 
(Ripollet)
Alzines Abemectina 1,8% 21/06/2017 Insecticida Endoteràpia
Molinada 
(Pallejà)
Tarongers Adalia Bipunctata 6 i 8/06/2017 Insecticida Control biològic
Nou 
(El Prat de Llobregat)
Plataners Anthocoris 20/06/2017 Insecticida Control biològic
Pollancres Alfacipermetrina 30/05/2017 Insecticida Ruixat directe al tronc
Pinetons 
(Ripollet)
Alzines Abemectina 1,8% 19/06/2017 Insecticida Endoteràpia
Pou Bacillus thuringiensis 2, 9, 16, 23 i 30/6/2017 Insecticida Localitzat
Riera Canyadó 
(Badalona)
Populus Azadiractin 3,2% 17/05/2017 Insecticida Polvorització
Torreblanca 
(Sant Feliu de Llobregat)
Phoenix sp. Fosmet 50% 12/06/2017 Insecticida Localitzat
Boix Fosetil-Al 80% 19/06/2017 Fungicida Localitzat
Xiprer Fosetil-Al 80% 06/06/2017 Fungicida Polvorització
Torreroja 
(Viladecans)
Pins Piriproxifen 10% 20/06/2017 Insecticida Polvorització
Turó del Mar 
(Montgat)
Bassa Bacillus thuringiensis 2, 9, 16, 23 i 30/6/2017 Insecticida Localitzat
Turonet 
(Cerdanyola del Vallès)
Alzines Abemectina 1,8% 21/06/2017 Insecticida Endoteràpia
Bassa papallones Bacillus thuringiensis 7, 9, 16, 23 i 30/6/2017 Insecticida Localitzat

Puja

Si voleu rebre informació puntual dels tractaments que es fan a la xarxa de parcs metropolitans, podeu donar-vos d'alta al butlletí de notificacions sobre avisos fitosanitaris de l'AMB.

Doneu-vos d'alta al butlletí

Per fer-ho, heu de desplegar el tema "Territori" i anar a l'apartat "Alta" de la notificació d'Avisos, tal com s'indica en la imatge adjunta:

Captura de pantalla de la plana d'alta i baixes dels butlletins i notificacions de l'AMB

Puja

Recomanacions bàsiques per a la ciutadania
 • Respectar els cartells i seguir les indicacions dels operaris.
 • No accedir a l'àmbit de tractament mentre tinguin lloc les actuacions fitosanitàries.
 • En els parcs, els infants han d'estar acompanyats i supervisats per persones adultes.
Recomanacions per a situacions especials durant els tractaments fitosanitaris:
 • Evitar la proximitat a zones en tractament d'infants, dones embarassades, persones ancianes i/o amb malalties cròniques.
 • Mantenir tancades portes i finestres d'habitatges o edificis i de vehicles pròxims..
 • Evitar estendre roba a l'exterior si l'àmbit és molt proper.
 • Fer activitats esportives urbanes (com running, anar en bici...) en zones alternatives.

Puja

Un dels objectius de l'AMB en el manteniment integral de la xarxa de parcs metropolitans és el de dur a terme una gestió sostenible i respectuosa amb el medi ambient, promoure iniciatives per a la millora de la biodiversitat i de la qualitat ambiental dels parcs.

Per poder complir aquest objectiu general, les tasques de manteniment dels parcs no han de ser una interferència o via de contaminació ambiental i en els darrers anys s'ha implantat el control integral de plagues i malalties a tota la xarxa de parcs. Les directrius establertes per a una correcta gestió integral de plagues per ordre de prioritat són:
 • Realització acurada de les feines de manteniment, per tal que la vegetació sigui vigorosa i més resistent davant d'una plaga o malaltia.
 • Valoració constant del llindar de tolerància de la plaga i conseqüències d'aquestes als usuaris, reduir al màxim els tractaments preventius i realitzar els curatius en cas necessari.
 • Introducció de la lluita biològica, amb alliberament d'insectes depredadors o paràsits de la plaga que ajudin a controlar-la tal com succeeix en condicions naturals.
 • Incorporació de tractaments localitzats amb l'endoteràpia, un sistema que permet punxar el producte directament en la planta i evita l'emissió de producte i les molèsties als usuaris.

Puja

L'AMB duu a terme la senyalització dels tractaments d'acord amb el que estableix la normativa actual derivada del Reial decret 1311/2012, i d'acord amb la Directiva 2009/128/CE del Parlament Europeu.

Les empreses que realitzen els tractaments estan inscrites al Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides, Decret 149/1997, de la Generalitat de Catalunya (DOGC 23/6/97), Ordre del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), de 24 de febrer de 1993 (BOE 4/3/93), així com al Registre Oficial de Productors i Operadors (ROPO), Reial decret 1311/2012 de 14 de setembre, quan sigui possible fer-ho dins l'àmbit territorial. A partir de la publicació del Reial decret 1311/2012 han de portar la seva gestió segons la lluita integrada de plagues.

Puja