Avisos fitosanitaris

Calendari de tractaments per al control integral de plagues i malalties als parcs metropolitans

Hotel d'insectes


Les directrius per a una correcta gestió integral de plagues per ordre de prioritat són: vegetació més resistent a plagues o malalties, reduir al màxim els tractaments preventius i realitzar tractaments curatius en cas necessari, introduir la lluita biològica i incorporar l'endoteràpia.
Totes les actuacions previstes:
Descarregar el calendari del mes de juny de 2019

PARC ESPÈCIE MATÈRIA ACTIVA DATA PREVISTA TIPUS DE TRACTAMENT TIPUS D'APLICACIÓ
Aigües
Montcada i Reixac
Alzines Abamectina 1,8% 06-07/06/2019 Insecticida Endoterapia
Besòs
Sant Adrià del Besòs
Alzines Abamectina 1,8% 06-07/06/2019 Insecticida Endoterapia
Palmeres Acetamiprid 20% 22/06/2019 Insecticida Inundació
Oms Deltametrin 1,5% 25/06/2019 Insecticida Polvorització
Can Buxeres
L'Hospitalet de Llobregat
Poligala Fosetil-Al 80% 17/06/2019 Fungicida Polvorització
Hibiscus Òxid de Fòsfor 17/06/2019 Insecticida Polvorització
Xiprers Fosetil-Al 80% 17/06/2019 Fungicida Polvorització
Can Corts
Cornellà de Llobregat
Xicrandes Aphidius Colemani 11/06/2019 Preventiu Control biològic
Bosc Can Gorgs
Barberà del Vallès 
Alzines Abamectina 1,8% 06-07/06/2019 Insecticida Endoterapia
Can Solei i de Ca l'Arnús
Badalona
Vinya Deltametrin 1,5% 17/06/2019 Insecticida Polvorització
Vinya Oxiclorur de coure 50% 12/06/2019 Fungicida Polvorització
Vinya sofre 80% 12/06/2019 Fungicida Polvorització
Llorer Piriproxifen 10% 13/06/2019 Insecticida Polvorització
Heura, llorer i pitòspor Òxid de Fòsfor 14/06/2019 Adob Polvorització
Xiprers Fosetil-Al 80% 10/06/2019 Fungicida Polvorització
Can Vidalet
Esplugues de Llobregat
Evonimus Piriproxifen 10% 13/06/2019 Insecticida Polvorització
Pitòspor Òxid de Fòsfor 17/06/2019 Insecticida Polvorització
Can Zam
Santa Coloma de Gramenet
Alzines Abamectina 1,8% 06-07/06/2019 Insecticida Endoterapia
Oms Deltametrin 1,5% 25/06/2019 Insecticida Polvorització
Jardí Botànic
Barcelona
Juniperus oxycedrus, Ceanothus sp, Sequoiadendron giganteum Fosetil-Al 80% 17/06/2019 Fungicida Polvorització
Artemisia, Roure Deltametrin 1,5% 12/06/2019 Insecticida Polvorització
Cistus Creticus, Furcraea, Rosa sp. Òxid de Fòsfor 12/06/2019 Adob Polvorització
Opunties Òxid de Fòsfor 13/06/2019 Adob Polvorització
Artemisia sp. Deltametrin 1,5% 13/06/2019 Insecticida Polvorització
Diveses espècies Piriproxifen 10% 13/06/2019 Insecticida Polvorització
Apolonia Babujana, Persea Indica Òxid de Fòsfor 14/06/2019 Adob Polvorització
Joan Oliver
Badia del Vallès
Gespa Deltametrin 1,5% 28/06/2019 Insecticida Polvorització
Gespa Deltametrin 1,5% 01/07/2019 Insecticida Polvorització
La Bastida
Santa Coloma de Gramenet
Alzines Abamectina 1,8% 06-07/06/2019 Insecticida Endoterapia
La Fontsanta
Esplugues de Llobregat
Bassa Bacillus thuringiensis israelensis 6,13,20 i 27/06/19 Insecticida Aportació en superficie
Xicrandes Aphidius Colemani 5,6 i 7/06/2019 Control Biologic
VInya Sofre 11/06/2019 Preventiu Aplicació en superficie
La Mariona
Molins de Rei
Cercis Anthocoris nemoralis 5,6 i 7/06/2019 Control Biologic
La Solidaritat
Esplugues de Llobregat
Baladres Aphidius Colemani 5,6 i 7/06/2019 Curatiu Control biològic
Masot
Ripollet
Alzines Abamectina 1,8% 06-07/06/2019 Insecticida Endoterapia
Molinada
Pallejà
Tarongers Adalia Bipunctata 5,6 i 7/06/2019 Pugó Control biològic
Molinet
Santa Coloma de Gramenet
Oms    Deltametrin 1,5% 25/06/2019 Insecticida Polvorització
Pinetons
Ripollet
Alzines Abamectina 1,8% 06-07/06/2019 Insecticida Endoterapia
Torreblanca
Sant Boi de Llobregat
Rosa sp. i Boix Oxiclorur de coure 50% 03/06/2019 Fungicida Polvorització
Rosa sp. 
Sofre 80%
03/06/2019 Fungicida Polvorització
Rosa sp. Òxid de Fòsfor 03/06/2019 Adob Polvorització
Boix  Deltametrin 1,5% 03/06/2019 Insecticida Polvorització
Turonet
Cerdanyola del Vallès
Alzines Abamectina 1,8% 06-07/06/2019 Insecticida Endoterapia
Si voleu rebre informació puntual dels tractaments que es fan a la xarxa de parcs metropolitans, podeu donar-vos d'alta al butlletí de notificacions sobre avisos fitosanitaris de l'AMB.

Doneu-vos d'alta al butlletí

Per fer-ho, heu de desplegar el tema "Territori" i anar a l'apartat "Alta" de la notificació d'Avisos, tal com s'indica en la imatge adjunta:

Captura de pantalla de la plana d'alta i baixes dels butlletins i notificacions de l'AMB
Recomanacions bàsiques per a la ciutadania
 • Respectar els cartells i seguir les indicacions dels operaris.
 • No accedir a l'àmbit de tractament mentre tinguin lloc les actuacions fitosanitàries.
 • En els parcs, els infants han d'estar acompanyats i supervisats per persones adultes.
Recomanacions per a situacions especials durant els tractaments fitosanitaris
 • Evitar la proximitat d'infants, dones embarassades, persones ancianes i/o amb malalties cròniques a zones en tractament.
 • Mantenir tancades portes i finestres d'habitatges o edificis i de vehicles pròxims.
 • Evitar estendre roba a l'exterior si l'àmbit en tractament és molt proper.
 • Fer activitats esportives urbanes (com córrer, anar en bici...) en zones alternatives.
Un dels objectius de l'AMB en el manteniment integral de la xarxa de parcs metropolitans és el de dur a terme una gestió sostenible i respectuosa amb el medi ambient, promoure iniciatives per a la millora de la biodiversitat i de la qualitat ambiental dels parcs.

Per poder complir aquest objectiu general, les tasques de manteniment dels parcs no han de ser una interferència o via de contaminació ambiental i en els darrers anys s'ha implantat el control integral de plagues i malalties a tota la xarxa de parcs. Les directrius establertes per a una correcta gestió integral de plagues per ordre de prioritat són:
 • Realització acurada de les feines de manteniment, per tal que la vegetació sigui vigorosa i més resistent davant d'una plaga o malaltia.
 • Valoració constant del llindar de tolerància de la plaga i conseqüències d'aquestes als usuaris, reduir al màxim els tractaments preventius i realitzar els curatius en cas necessari.
 • Introducció de la lluita biològica, amb alliberament d'insectes depredadors o paràsits de la plaga que ajudin a controlar-la tal com succeeix en condicions naturals.
 • Incorporació de tractaments localitzats amb l'endoteràpia, un sistema que permet punxar el producte directament en la planta i evita l'emissió de producte i les molèsties als usuaris.
L'AMB duu a terme la senyalització dels tractaments d'acord amb el que estableix la normativa actual derivada del Reial decret 1311/2012, i d'acord amb la Directiva 2009/128/CE del Parlament Europeu.

Les empreses que realitzen els tractaments estan inscrites al Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides, Decret 149/1997, de la Generalitat de Catalunya (DOGC 23/6/97), Ordre del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), de 24 de febrer de 1993 (BOE 4/3/93), així com al Registre Oficial de Productors i Operadors (ROPO), Reial decret 1311/2012 de 14 de setembre, quan sigui possible fer-ho dins l'àmbit territorial. A partir de la publicació del Reial decret 1311/2012 han de portar la seva gestió segons la lluita integrada de plagues.