Accessos directes:

Àrea Internacional

L'Àrea d'Internacional i de Cooperació de l'AMB treballa en la projecció exterior del territori i dels actors metropolitans: els posiciona en les xarxes i agendes internacionals i fa de lobby dels seus interessos davant la Unió Europea, les Nacions Unides i altres organismes multilaterals.

També actua en projectes de Cooperació Internacional i d'Educació per la Justícia Global tot promovent el desenvolupament urbà sostenible d'altres àrees metropolitanes d'Europa, Amèrica Central, Àfrica i la Mediterrània en els àmbits de la seva competència.

Notícies

 • | Tema: Mobilitat sostenible, Relacions internacionals

  La T-verda a Budapest

  La iniciativa de l'AMB ha estat seleccionada com a bona pràctica del projecte SMART-MR

 • | Tema: Relacions internacionals

  MedUrbanTools

  Plataforma para compartir coneixement entre les ciutats meditarrànies

 • | Tema: Agricultura, Relacions internacionals

  Projecte Interreg MED MADRE

  Trobada final d'aquest projecte europeu sobre agricultura urbana i periurbana

 • | Tema: Relacions internacionals, Residus

  Prototip UMBRELLA

  Sistema innovador de tractament de residus del projecte Life Methamorphosis