Accessos directes:

Cercador global de l'AMB

Organismes i empreses

L'AMB desenvolupa la seva activitat i molts projectes directament, però també n'impulsa d'altres a través d'entitats de diversa naturalesa jurídica en les quals participa institucionalment, com ara consorcis, fundacions, associacions, empreses de capital mixt, empreses públiques de l'AMB, etc.

Aquestes són les entitats en què participa l'AMB, agrupades per àmbits d'actuació i naturalesa jurídica: