Cercador d'entitats 81

Cercador d'organismes i empreses
 • Xarxa d'entitats per a la millora contínua de les organitzacions a través de la col·laboració i la gestió del coneixement
 • L'AMB forma part d'aquest consorci constituït amb l’objecte de gestionar serveis i realitzar actuacions urbanístiques, en l’àmbit social, cultural i de desenvolupament econòmic, d’interès per als ens consorciats
 • Coordinadora d'entitats locals de l'Estat per compartir experiències en compostatge domèstic i comunitari
 • Associació del sector de la jardineria i el paisatgisme, units per l’interès comú de la millora de la qualitat dels espais verds
 • Iniciativa del European Institute of Innovation and Technology per transformar la mobilitat urbana europea
 • L’Associació de Centres i Serveis de Reutilització, impulsada per l’Agència de Residus de Catalunya, vol ser una plataforma d’intercanvi de coneixement, suport i impuls al sector de la reutilització. L’Associació agrupa entitats privades i ens locals que disposin, gestionin, representin o que estiguin en procés de constituir un centre de reutilització a Catalunya
 • Asociación Coordinadora española de Polígonos empresariales (CEPE)
  CEPE és la principal representant dels polígons i parcs empresarials d'Espanya a través de les entitats associades i col·laboradore
 • Societat participada en un 50 % per socis públics (l'AMB i l'Ajuntament de Barcelona) i en un 50 % per un soci privat, NICRENT RESIDENCIAL, de manera que és un exemple de col·laboració publicoprivada en el desenvolupament d'habitatges de protecció oficial per llogar.
 • Fundació BCN Formació professional
  L'AMB forma part del patronat d'aquesta fundació, que té com a missió participar en el desenvolupament socioeconòmic de la ciutat, a partir del foment de la relació entre la formació professional de la ciutat i l'entorn productiu de l'àrea metropolitana de Barcelona.
 • L'AMB participa amb un 5% d'accions d'aquesta societat, que té per objecte la construcció i explotació del Complex de Telecomunicacions Torre de Collserola.
 • Consorci local format per les administracions locals de Catalunya per actuar, de manera coordinada i unitària, davant el desenvolupament de les xarxes i els serveis de telecomunicacions, així com en l'aplicació de les TIC per millorar l'acció dels governs locals en l'impuls de la societat de la informació.