MPGMCo

Modificació puntual del Pla general metropolità en l'àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola. El termini de presentació d'al·legacions es va tancar el 10 de gener de 2019.Documentació tècnica de la MPGMCo aprovada provisionalment, la qual permetrà: adequar les determinacions del Pla general metropolità a la legislació urbanística i el planejament territorial vigent; i establir les bases necessàries per assolir l'objectiu de protegir, conservar i millorar el patrimoni natural i els valors ecològics del Parc Natural declarat l'any 2010.

Els objectius que guien la MPGMCo són els mateixos que els del PEPNat (que s'està redactant i tramitant en paral·lel). Cal tenir en compte, per tant, que aquests objectius es podran assolir únicament mitjançant la combinació dels dos instruments (la MPGMCo i el PEPNat).

AVÍS
Alguns dels documents tenen mides superiors a 1 GB, per la qual cosa, si els obriu en una nova pestanya o pàgina del navegador poden trigar molt a obrir-se. Us recomanem, doncs, que els descarregueu en el vostre dispositiu.