Refugi de biodiversitat al riu Besòs. Fase I

Es construeixen tres aiguamolls com a refugi de flora i fauna amb l’objectiu d’incrementar la biodiversitat en el Parc Fluvial del Besòs. Dos d’ells s’integren en el sistema de fitodepuració existent en la riba del riu. El tercer, situat aigües avall, es dissenya per acollir visites de grups escolars i compatibilitzar les funcions ambientals amb la divulgació, la formació i la sensibilització.

Foto: José Alonso López
Ficha técnica
 • Fecha del proyecto:
  Diciembre 2020
  Data inicio de la obra:
  --
  Data fin de la obra:
  --
  Fecha de ejecución:
  Noviembre 2022
  Municipio:
  Santa Coloma de Gramenet
  Superficie:

  23.500 m²

  Coste:
  906.120,21 €
 • Dirección de proyecto:
  José Alonso López (AMB)
  Dirección de obra:
  José Alonso López (AMB)
  Colaboradores:
  EQUIP AMB:Álvaro Sainz, Albert Puigdellívol, Roberto Martínez, Adriana Rodríguez, Montserrat Arbiol, Gisela Espinosa, Patricia Garcia, Inés Izquierdo, Catherine Gushiken, Alexandra Galarza, Ignacio Rojas, Eduard Llargués, Marc Crespo
  EQUIP EXTERN: IGCBCN, Xavier Larruy, Sergi García, TYPSA
  Contratista:
  AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES S.A
Financiación

Programa d’inversions
PSG 2a convocatòria

Promoció i finançament
Àrea Metropolitana de Barcelona 70 %
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 30 %

El programa d'actuacions en paisatges naturals i urbans (PSG) és un pla d’inversions que pretén millorar els espais fluvials metropolitans, recuperar les zones degradades i integrar diferents elements naturals del territori metropolità que presenten una fragmentació.

Aquesta intervenció ha estat finançada per l’AMB (70 %) i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (30 %). També té finançament dels fons europeus FEDER.

UE Feder

Descripción

Les intervencions dutes a terme durant les darreres dècades sobre el tram final del Besòs han proporcionat un valuós espai de lleure per als habitants dels municipis del seu voltant i, alhora, han suposat una notable millora de la qualitat ambiental del riu. A poc a poc, la delimitació de zones amb baixa freqüentació humana, l’increment de la qualitat de l’aigua del riu i la implantació de llacunes amb vegetació autòctona han propiciat que espècies com la llúdriga, desapareguda durant anys, hagi anat tornant, i moltes altres com l’anguila, el corb marí o el xoriguer hagin incrementat progressivament la seva població.

Aquest estat inicial de recuperació de la degradació soferta fa que el Besòs sigui, ara per ara, un espai clau en la matriu biofísica metropolitana i un indret estratègic en les rutes d’aus migratòries. Per aquest motiu, l’any 2018 l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet engega el projecte Refugi de biodiversitat, amb la voluntat de preservar de la freqüentació humana una part de la llera del riu, fomentar els processos d’autoregeneració de l’ecosistema fluvial i connectar-lo amb els espais naturals adjacents.

En aquesta primera fase es desenvolupen un seguit d’actuacions a l’extrem sud del refugi, en la franja de contacte amb la zona d’ús públic del Parc Fluvial, com la delimitació i control dels accessos; la renaturalització de la llera mitjançant la reintroducció d’espècies autòctones d’arbres de ribera (àlbers, salzes i oms), arbustives (llentiscles, sargues, gatells, marfulls, saücs, llorers, oliveretes, alocs, tamarius, esbarzers), enfiladisses (heures, gavarres, ridortes) i aquàtiques (lliris, bogues, joncs, salicàries); la millora de la connectivitat per peixos en l’assut existent mitjançant la instal·lació de mantes sintètiques, i la construcció de tres llacunes artificials com a principals elements per potenciar la biodiversitat.

Dues d’aquestes llacunes transformen sengles parcel·les del sistema de fitodepuració desenvolupat als anys 90 com a complement de la depuradora de Montcada i Reixac. Aquest nou disseny maximitza la capacitat d’acollida de fauna creant una làmina d’aigua de 350 m², alhora que manté la funció de filtre vegetal que millora la qualitat de l’aigua abans de retornar-la al riu.

La tercera, situada al peu del pont Vell, es dissenya per fer compatibles els processos ambientals propis de la dinàmica lacustre amb les funcions d’aula ambiental a l’aire lliure, incorporada dins dels recorreguts didàctics municipals. A tal efecte, es planteja un recorregut pels grups de visitants autoritzats que travessa la terrassa encreuant un sistema de canals que aprofita l’excedent d’aigua de les noves zones humides. Amb una superfície de més de 500 m² d’aigua en constant renovació, la bassa didàctica suposa un indret únic dins la dinàmica socioambiental del Besòs.

Dónde