Accesos directos:

Operador energètic metropolità

Volver

| Tema: Energia

Aquest operador gestionarà l'energia verda generada a les instal·lacions metropolitanes

L'AMB ha aprovat inicialment la creació d'un operador energètic metropolità públic que estudiarà el desenvolupament de serveis de generació, comercialització i consum d'energia.

L'operador gestionarà l'energia verda generada a les instal·lacions municipals i metropolitanes, per assolir estalvis econòmics i fer de catalitzador d'un nou model energètic, tot generant les sinèrgies necessàries entre els diferents actors implicats. Podrà planificar i gestionar inversions de generació, estalvi i eficiència energètica, fer gestió del consum i oferir assessorament i serveis energètics als ajuntaments i a la ciutadania.

La partida inicialment aprovada de 250.000€ servirà, entre altres, per endegar  la realització dels estudis previs que permetin el funcionament d'aquest operador.

L'AMB aposta per una transició energètica de foment de l'estalvi, l'eficiència i les energies renovables.

Enlaces relacionados