Observatorio

Proyectos y acciones que ayudan al conocimiento de las tendencias de la FP y el mercado de trabajo.

Biblioteca
Publicaciones

Anuarios, guías y estudios del sector.


Subir
Anuari

Dades de l'FP i el mercat de treball a Barcelona i a l'àrea metropolitana 

Anuari 2021

Edicions anteriors


Subir
Estudis
  • Estat de l'FP

    L'estudi Estat de la formació professional a l'àrea metropolitana de Barcelona aborda indicadors estructurals del sistema d'FP, del teixit econòmic metropolità i de la mobilitat intermunicipal de l'alumnat d'FP inicial; a més, s'hi identifiquen i detallen els perfils professionals més buscats associats a l'FP.

    Consultar l'estudi

  • Mobilitat als centres

    Aquest document analitza la mobilitat associada als centres d’FP a l’entorn metropolità i posa de relleu que la mobilitat per motius d’estudi postobligatoris, sobretot FP, és molt elevada i desigual segons territoris i grups socials. 

    Consultar l'estudi


Subir