Observatori

Projectes i accions que ajuden al coneixement de les tendències de l'FP i el mercat de treball

Biblioteca
FP Dual

Guia pràctica per implementar l'FP Dual als ajuntaments:

Guia completa
Infografia resum

Convenis:

Ajuntaments amb convenis d'FP Dual (2024)
Empreses amb convenis d'FP Dual (2024)


Puja
Anuari

Dades de l'FP i el mercat de treball a Barcelona i a l'àrea metropolitana 

Anuari 2021

Edicions anteriors


Puja
Estudis de l'àmbit
  • Estat de l'FP

    L'estudi Estat de la formació professional a l'àrea metropolitana de Barcelona aborda indicadors estructurals del sistema d'FP, del teixit econòmic metropolità i de la mobilitat intermunicipal de l'alumnat d'FP inicial; a més, s'hi identifiquen i detallen els perfils professionals més buscats associats a l'FP.

    Consultar l'estudi

  • Mobilitat als centres

    Aquest document analitza la mobilitat associada als centres d’FP a l’entorn metropolità i posa de relleu que la mobilitat per motius d’estudi postobligatoris, sobretot FP, és molt elevada i desigual segons territoris i grups socials. 

    Consultar l'estudi


Puja