Buscador de entidades 81

Cercador d'organismes i empreses
 • Red de entidades expertas en desarrollo local que trabaja para la mejora continua de las organizaciones a través de la colaboración y la gestión del conocimiento
 • L'AMB forma part d'aquest consorci constituït amb l’objecte de gestionar serveis i realitzar actuacions urbanístiques, en l’àmbit social, cultural i de desenvolupament econòmic, d’interès per als ens consorciats
 • Composta en Red es una coordinadora de Entidades Locales de todo el Estado que desarrollan experiencias de compostaje doméstico y comunitario
 • Associació del sector de la jardineria i el paisatgisme, units per l’interès comú de la millora de la qualitat dels espais verds
 • Iniciativa del European Institute of Innovation and Technology para transformar la movilidad urbana europea
 • L’Associació de Centres i Serveis de Reutilització, impulsada per l’Agència de Residus de Catalunya, vol ser una plataforma d’intercanvi de coneixement, suport i impuls al sector de la reutilització. L’Associació agrupa entitats privades i ens locals que disposin, gestionin, representin o que estiguin en procés de constituir un centre de reutilització a Catalunya
 • Asociación Coordinadora española de Polígonos empresariales (CEPE)
  Como entidad nacional de referencia, CEPE es la principal representante de los polígonos y parques empresariales de España a través de sus entidades asociadas y colaboradoras
 • Societat participada en un 50 % per socis públics (l'AMB i l'Ajuntament de Barcelona) i en un 50 % per un soci privat, NICRENT RESIDENCIAL, de manera que és un exemple de col·laboració publicoprivada en el desenvolupament d'habitatges de protecció oficial per llogar.
 • Fundació BCN Formació professional
  L'AMB forma part del patronat d'aquesta fundació, que té com a missió participar en el desenvolupament socioeconòmic de la ciutat, a partir del foment de la relació entre la formació professional de la ciutat i l'entorn productiu de l'àrea metropolitana de Barcelona.
 • El AMB participa con un 5% de acciones de esta sociedad, que tiene por objeto la construcción y explotación del Complejo de Telecomunicaciones Torre de Collserola.
 • Consorcio local formado por las administraciones locales de Cataluña para actuar, de manera coordinada y unitaria, ante el desarrollo de las redes y los servicios de telecomunicaciones y la aplicación de las TIC para mejorar la acción de los gobiernos locales en el impulso de la sociedad de la información.