Taller sobre estratègies metropolitanes

Volver

| Tema: Cooperación internacional

Curs virtual d'especialització per a professionals, de l'AMB i la xarxa de ciutats del CIDEU

L'AMB i la xarxa de ciutats del Centre Iberoamericà de Desenvolupament Estratègic Urbà (CIDEU), realitzaran del 15 de maig al 16 de juliol, el taller virtual Àreas Metropolitanes a l'aula virtual de la Universitat Corporativa de CIDEU.

Es tracta d'un dels sis tallers d'especialització que conformen l'actual oferta formativa del CIDEU.

Els altres cinc tallers virtuals són: Comunicación para estrategas, Gestión cultural de la ciudad, Sostenibilidad y urbanismo participativo, Ciudades activas para el empleo y Estrategias para una movilidad urbana sostenible.

Àreas Metropolitanes pretén elaborar estratègies i analitzar projectes plantejats en ciutats conurbades des de diferents punts de vista: ordenació del territori, desenvolupament econòmic, connectivitat i sistema vial, defensa del mitjà natural, prestació de serveis d'aigua, energia, clavegueram, serveis culturals i recollida i tractament de residus.


La metodologia d'aquests tallers virtuals del CIDEU es basa en l'aprenentatge per observació de models, i així procedir a l'anàlisi i a la síntesi de les solucions d'aplicació en cada cas concret. En aquest sentit, s'analitzaran situacions reals de les àrees metropolitanes de l'entorn directe dels participants i, en concret, les situacions en l'àmbit de l'AMB. L'objectiu del taller és compartir visions i experiències sobre el fet metropolità, posant en valor el municipalisme i la gestió pública de proximitat com una manera d'abordar de manera més propera, eficaç i transparent les demandes dels ciutadans.

Amb aquesta acció, l'AMB col·labora directament en la formació especialitzada i de qualitat de professionals vinculats a la planificació estratègica urbana, n'ampliant els coneixements en àrees específiques d'interès estratègic i fomenta l'intercanvi d'experiències entre els participants.

Més informació i inscripcions:
Universitat Corporativa de CIDEU

Per a participants provinents d'administracions amb convenis actius amb l'AMB,hi ha prevista un bossa de beques. Podeu consultar més informació a:
formacion@cideu.org

Enlaces relacionados

Proyectos de cooperación relacionados