Aprovat el Pla Director de Cooperació 2017-2019

Volver

| Tema: Cooperación internacional

Aquest Pla és la principal eina d'orientació i planificació de l'acció de cooperació internacional de l'AMB

En la sessió del 25 de juliol de 2017, el Consell Metropolità de l'AMB ha aprovat el Pla director de cooperació de l'AMB per al període 2017-2019.

Aquest document, que és la principal eina d'orientació política i de planificació estratègica de l'acció de cooperació internacional de l'AMB, defineix la visió, missió, valors i principis transversals que regeixen l'acció de cooperació de l'AMB i a la vegada desplega les prioritats d'aquesta política pública al voltant d'objectius estratègics, sectorials i d'implementació per als propers tres anys.

Cal destacar que aquest nou Pla director de cooperació internacional, que en breu entrarà en vigor, quan es compleixin els terminis establerts, s'estructura d'acord amb un doble propòsit: contribuir a la garantia dels drets de les persones i de la sostenibilitat ambiental des d'una acció metropolitana que incorpori els diversos eixos tranversals, amb la clara intencionalitat de ser molt operatiu, per donar respostes concretes a les realitats amb què es compromet l'AMB.

Així mateix, hi ha una clara aposta per treballar a la Mediterrània, el refugi, introduir la cooperació sobre governança en àrees metropolitanes i enfortir la cooperació directa i concertada.

Documentos relacionados

Enlaces relacionados