Ordenanzas Metropolitanas de Edificaciones

Volver
 • Títol
  Títol III. Disposicions complementàries de les Normes urbanístiques
  Capítol
  Capítol 1r. Disposicions sobre edificació en general
  Artículo
  Article 183 - Gràfics

Article 183 - Gràfics


S'aproven, formant part integrant d‘aquestes Ordenances metropolitanes, els gràfics inclosos a l'annex IV, que interpreten les Normes urbanístiques del Pla general metropolità que s'hi esmenten, per a una aplicació més adequada i uniforme tant per l'Administració actuant com pels administrats.