Ordenanza Metropolitana de Publicidad

Volver
  • Capítol
    Capítol 4. Protecció de l'entorn i del medi ambient
    Artículo
    Article 13 - Adaptació física i estètica de les instal·lacions

Article 13 - Adaptació física i estètica de les instal·lacions


1. Les instal·lacions publicitàries, tant pel seu contingut com per la seva configuració, no desentonarà de l'ambient del sector.

2. En les àrees protegides, edificis i conjunts catalogats i en els seus entorns serà preceptiu l'informe previ dels serveis tècnics que entenen la matèria.

3. Els ajuntaments podran exigir la utilització de materials i sistemes constructius determinats per tal de conservar o establir un caire arquitectònic o urbanístic específic.

4. Les activitats publicitaries se subjectaran a les limitacions establertes als arts. 94 i 95 de les OME per aquelles àrees que els ajuntaments defineixin en les respectives ordenances.

5. No s'autoritzaran activitats publicitàries que comportin la utilització de suports que no esti­guin en les degudes condicions estètiques i ambientals o siguin iI.legals.