Ordenanzas Metropolitanas de Edificaciones

Volver
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 3r. Prevenció d'incendis i instal·lació d'estacionaments, aparcaments i garatges-aparcament
  Secció
  Secció 2a. Estacionaments, aparcaments i garatges-aparcament
  Artículo
  Article 114 - Aparells muntacotxes

Article 114 - Aparells muntacotxes


Excepcionalment es podrà autoritzar la instal·lació d'aparells muntacotxes per a l'accés al garatge-aparcament. Quan l'accés es faci exclusivament per aquest sistema s'instal·larà un aparell per cada vint places o fracció. L'espai d'espera horitzontal tindrà un fons mínim de 10 m. i l'ample no serà inferior a 6 m.