Gual inundable al riu Sec

Pas fluvial sobre el riu Sec i arranjament dels accessos corresponents des del parc del Masot i el camí del passatge de l’Ermita.

Es construeix una passera que permet travessar el riu Sec des del parc del Masot fins al camí del marge dret o passatge de l’Ermita. Es millora la connexió entre una banda i l’altra del riu per potenciar la mobilitat a peu o en bicicleta i s’aprofita l’oportunitat per transformar un espai de ribera, fins ara degradat, i així afavorir la recuperació mediambiental del curs fluvial.

Mireia Monràs
Ficha técnica
 • Fecha del proyecto:
  Julio 2020
  Data inicio de la obra:
  --
  Data fin de la obra:
  --
  Fecha de ejecución:
  Mayo 2022
  Municipio:
  Ripollet
  Superficie:

  4.000 m²

  Coste:
  239.132,63 €
 • Dirección de proyecto:
  Mireia Monràs Beltrán (AMB)
  Dirección de obra:
  Mireia Monràs Beltrán (AMB)
  Colaboradores:
  EQUIP AMB: Yéssica Ramajo, Álvaro Sainz, Montserrat Arbiol, Albert Puigdellívol, Gisela Espinosa, Roser García, Adriana Rodríguez, Elias Casanovas
  Contratista:
  IZER INGENIERIA Y ECONOMIA, SL
Financiación

Programa d’inversions
PSG 16-19 2a convocatòria

Promoció i finançament
Àrea Metropolitana de Barcelona 75 %
Ajuntament de Ripollet 25 %

El programa d'actuacions en paisatges naturals i urbans (PSG) és un pla d’inversions que pretén millorar els espais fluvials metropolitans, recuperar les zones degradades i integrar diferents elements naturals del territori metropolità que presenten una fragmentació.

Aquesta intervenció ha estat finançada per l’AMB (75 %) i l’Ajuntament de Ripollet (35 %). També té finançament dels fons europeus FEDER.

UE Feder

Descripción

L'objectiu principal del projecte és connectar una banda del riu amb l’altra a través d’un gual de formigó de 20,35 m de longitud i 4 m d’amplada, transitable per a vianants i bicicletes. Per arribar des del parc del Masot o des del passatge de l’Ermita al pas fluvial, es realitza una escala d’1,5 m d’amplada amb mig maó ceràmic massís col·locat a sardinell i amorterat. Aquestes escales, enmig dels talussos, imiten els accessos efímers que els usuaris van anar construint per accedir a les lleres del riu Ripoll i el riu Sec un cop fetes les estructures de protecció hidràulica.

A més, el projecte també planteja la recuperació de l'ecosistema fluvial mitjançant la retirada de la vegetació invasora i la plantació de vegetació autòctona per potenciar la biodiversitat de l’àmbit i contenir l’extensió de la canya. Per minimitzar els efectes negatius derivats de la construcció del gual, s’utilitzen solucions de bioenginyeria i els nous talussos es fixen amb biorrotlles vegetals de plantes aquàtiques. Per evitar que la dinàmica fluvial canviï s’incorporen a banda i banda del gual, unes estructures enterrades anomenades “aletes” que contenen el curs d’aigua, sobretot en les crescudes el riu. Aquestes estructures es protegeixen amb esculleres on es planten salzes per fixar les grans roques. També, es reforça la vegetació de ribera existent, actualment configurada principalment per oms força desenvolupats i vigorosos, i es diversifica amb la plantació d’altes espècies autòctones.

El projecte pretén adequar un espai fluvial d'interès mediambiental per tal de recuperar l'hàbitat natural de ribera i alhora promoure la inclusió social. Les actuacions proposades responen a la necessitat d'actuar en un tram del riu que té un ús social consolidat amb la intenció de solucionar problemes derivats de l'ús intensiu que se'n fa, però conservant la identitat de l'espai fluvial mitjançant solucions basades en la natura. 
 

Dónde
Enlaces relacionados
Equipamientos relacionados