Parque del Besòs

Sant Adrià de Besòs
Ernest Costa

El parque del Besòs es un parque moderno, de líneas geométricas y carácter abierto. Las características del diseño y el hecho de estar situado en una llanura hacen que se considere como una unidad, sin zonas diferenciadas. El ambiente, sin embargo, es totalmente diferente según si el visitante se encuentra en la gran explanada o en el interior de las islas arboladas. El espacio se estructura a partir de una serie de líneas longitudinales de piezas de hormigón y de dos paseos pavimentados reseguidos por farolas y árboles, que atraviesan el parque y ofrecen la posibilidad de usarlo sin abandonar un cierto ambiente urbano.

Inauguración: 1996

Superficie: 63.918,18 m2

Horari: Maig a Octubre de 7.30 h a 22 h | Novembre a Abril de 7.30 h a 19 h

Accessos: Per les portes de la cantonada c/ Carmen Amaya i la del lateral de c/ Cristobal de Moura.

Dirección: Carrer de Carmen Amaya. Sant Adrià de Besòs

 • Información general

  Un parque de ribera

  Ernest Costa

  Información de servicio

  Ludoteca, vista panorámica, juegos infantiles, juegos gimnásticos, porterías de fútbol, canastas de baloncesto, pista de petanca, fuentes de agua potable, zona para perros.

  Descripción

  Se trata realmente un parque muy moderno, de líneas geométricas y carácter abierto. Las características del diseño y el hecho de estar situado en una llanura hacen que se considere como una unidad, sin zonas diferenciadas. Sin embargo, el ambiente es muy diferente según si el visitante se encuentra en la gran explanada o en el interior de las islas arboladas. El espacio se estructura a partir de una serie de líneas longitudinales de piezas de hormigón y de dos paseos pavimentados reseguidos por farolas y árboles, que atraviesan el parque y ofrecen la posibilidad de usarlo sin abandonar un cierto ambiente urbano.   Más información sobre historia del parque, plano,  actividades y publicaciones relacionadas en la versión de la web en catalán.

 • Història

  El Besòs és el riu "dues salzedes"

  El riu dóna nom al Parc, però què significa el mot Besòs? En documents de l'any 990, es troba per primer cop la paraula Bissaucio per anomenar el Besòs. Bis significaria dos i saucio salzeda. El Besòs és el riu "dues salzedes", les que existiren durant segles al llarg de tot el seu curs. Les salzedes són comunitats vegetals de ribera, formades per arbres i arbusts de fulla caduca, entre els quals predominen la sarga, el sàlic, el salze i el pollancre.

  Les del Besòs tenien anomenada des d'antic per l'abundància de la caça. Ja en el segle XIV, el rei Joan I de Catalunya, dit el Caçador, hi practicava aquest esport com demostren diferents documents, dels quals transcrivim un fragment: "Com nos dimarts matí primer vinent entenem anar a caça, de porch senglar, per açó haiam mester homens de peu pa fer la dita caça, per ça a vos dehim e manam sots pena de C. morabatins d'or que ab tots los homens de la dita parròquia e terme, lo dit dimarts primer vinent a ora d'alba siats al loch de Sant Adrià ab armes couinents per la dita caça, e amenats aquells cans que pugats. Dada en Barchinona a XVII, de Maig, l'any MCCCLXXXIII".

  La fertilitat dels sòls i l'abundor d'aigua afavoriren la implantació dels conreus (blat, oliveres, vinya i horta), complementats per la ramaderia que pasturava a les salzedes. L'expansió industrial iniciada a principis del nostre segle, va comportar una radical transformació del paisatge. Els nous polígons d'habitatges, apareguts gairebé sempre com a resultat de la creació d'indústries, convertiren Sant Adrià en un municipi desintegrat amb una forta desconnexió entre els seus barris.

  La Catalana sorgí per allotjar els treballadors de l'empresa elèctrica d'aquest nom, establerta el 1917 al costat de la desembocadura del riu. L'empresa Cobasa construí vers 1960 el barri del Besòs, que comportà una gran aportació d'habitants al municipi. Per últim la Mina, amb nom que prové d'una mina que donava aigua a la font d'un concorregut berenador, es va construir el 1970, per un conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Instituto Nacional de la Vivienda, per tal de traslladar famílies de barraques a grans blocs de pisos, que augmentaren notablement la massificació i despersonalització del veïnat. Aquests barris ocuparen els terrenys que el pla Cerdà contemplava com a gran bosc del Besòs, pulmó de Barcelona. L'actual Parc ocupa una petit bocí del que havia de ser aquest magnífic projecte que afectava 190 hectàrees del marge dret del riu.

  Darrerament compartien l'espai del Parc, les instal·lacions industrials Electrometalurgia el Carburo, Cemoto, S.A. i Parque Norte i les masies de Can Sabaters i Can Sambró. L'antiga Corporació Metropolitana de Barcelona, va comprar i expropiar els terrenys i va convocar un concurs d'idees per al projecte. El Parc construït en 2 fases i acabat el 1986, ha propiciat que els densificats barris de l'entorn, puguin disposar d'un espai verd imprescindible per a la millora de la qualitat de vida dels seus ciutadans.

 • Normas de uso
  Utilizar las papeleras.
  Utilizar las papeleras.
  El residuo que se recoge se lleva a una planta de selección.
  Prohibido encender fuego (solo está permitido en parques con servicio de barbacoa).
  Prohibido encender fuego (solo está permitido en parques con servicio de barbacoa).
  Llevar a los perros atados.
  Llevar a los perros atados.
  Respetar las indicaciones en aquellos parques o localizaciones en los que no se permite el acceso a los perros (Ejemplo: área de juegos infantiles, jardines botánicos y jardines históricos).
  Recoger las deposiciones de los perros.
  Recoger las deposiciones de los perros.
  No liberar animales domésticos.
  No liberar animales domésticos.
  La liberación incontrolada pone en peligro la fauna autóctona.
  No dar de comer a los animales. La alimentación incontrolada de los animales empeora la calidad del agua de los lagos y estanques, genera malos olores y desencadena problemas higiénico-sanitarios.
  No dar de comer a los animales. La alimentación incontrolada de los animales empeora la calidad del agua de los lagos y estanques, genera malos olores y desencadena problemas higiénico-sanitarios.
  Respetar la vegetación.
  Respetar la vegetación.
  No hacer ruidos molestos.
  No hacer ruidos molestos.
  Prohibido pescar en las láminas de agua, lagos y estanques.
  Prohibido pescar en las láminas de agua, lagos y estanques.
  Prohibido bañarse en las láminas de agua, lagos y estanques.
  Prohibido bañarse en las láminas de agua, lagos y estanques.
  Prohibido circular con vehículos a motor (excepto vehículos de servicios).
  Prohibido circular con vehículos a motor (excepto vehículos de servicios).

Localización

¿Cómo ir?
Transportes en las inmediaciones de...