Parc del Torrent de la Font i del Turó de l'Enric

Badalona

El Torrent de la Font i del Turó de l'Enric conformen un dels espais verds més rellevants dins la trama urbana del municipi de Badalona. Antigament, el torrent de la Font naixia al turó d'en Boscà i anava fins al mar seguint l'actual traçat del carrer de la Riera Matamoros. Actualment, aquest torrent conserva, lliure d'edificació, la part alta de la conca i amb el turó de l'Enric formen una unitat que representa la principal zona verda dels barris de la Morera i de Bufalà (14,6 ha) i un espai de connexió amb la resta de grans parcs de la ciutat i amb la serralada de Marina, a través de la ronda verda que envolta el continu urbà de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs.

Inauguració: 2008

Superfície: 99.372 m2

Dirección: Carrer del Torrent de la Font Badalona

 • Informació

  Informació de servei

  Indret d'interès històric, vegetació singular, corredor biològic urbà, gran pulmó verd en zona urbana, vistes paisatgístiques. Aquest espai presenta alguns valors culturals, geològics i ecològics rellevants i conté alguns elements patrimonials que expliquen part de la història de la ciutat. També està dotat de zones de pícnic, jocs infantils i una àrea de gossos.

  Descripció

  El Turó de l'Enric i el Torrent de la Font se situen al barri de la Morera, al municipi de Badalona. L'espai limita amb els barris de Bufalà, Bonavista, Pomar de Dalt, Pomar, Casagemes i Dalt de la Vila. El recorregut del torrent de la Font, des del seu naixement fins la C-31, és d'aproximadament 1,5 km, i 1 km més integrat en la trama urbana seguint el carrer de la Riera Matamoros fins al mar. El torrent neix al turó d'en Boscà i passa pel costat del turó de l'Enric, un dels últims turons de Badalona sense urbanitzar en trama urbana.

 • Història

  Història del parc

  Més enllà del valor paisatgístic que té avui en dia, hi podem trobar alguns elements que doten l'espai del Torrent de la Font d'un valor identitari i arqueològic que ajuda a comprendre part de la història de la ciutat. Alguns d'aquests elements (topònims, antics camins, aqüeductes, mines, antigues indústries, etc.) daten de l'època romana.

  Toponímia
  Abans, aquest torrent també es coneixia amb el nom de torrent de les Quatre Hores, un topònim avui obsolet a causa de l'existència de la bòbila del mateix nom, situada al torrent.

  Carrer del Molí de la Torre
  Amb aquest topònim hi ha un doble recordatori, en aquest cas d'estructures arquitectòniques desaparegudes. No se sap quan va desaparèixer el molí però, l'enderrocament de la Torre Vella va ser durant l'últim ajuntament franquista. Avui el topònim informa les noves generacions sobre l'existència d'un molí que pertanyia al senyor de la Torre Vella.

  Aqüeducte romà
  Al carrer Pujol de Badalona hi ha un accés museïtzat de l'aqüeducte romà que abastia d'aigua la ciutat de Baetulo. Els 92 metres que es conserven del seu traçat subterrani són paral·lels a la riera d'en Matamoros (torrent de la Font de l'autopista C-31 cap avall) i orientats al torrent de la Font, d'on devia captar l'aigua procedent de "la Font", avui desapareguda, que dona nom al torrent, i que molt probablement devia aflorar a superfície a nivell de les margues impermeables subjacents als materials calcaris del turó i del mateix torrent.

  Aqüeducte del carrer Fluvià – plaça de la Medicina
  Aqüeducte que fins fa no gaires anys encara es podia veure travessant el carrer Fluvià del Dalt la Vila de Badalona i que, avui dia, es pot veure al final del carrer Pujol, a la plaça de la Medicina, incrustat a les parets mitgeres. Amb un traçat nord-sud, al vessant est de la ciutat i paral·lel a la riera d'en Matamoros i amb la mateixa orientació de l'aqüeducte romà, abastava d'aigua els camps de conreu de la Torre Vella i probablement l'hort de les Monges, procedent d'un molí inexistent en l'actualitat, situat a l'actual carrer del Molí de la Torre. Al seu torn, l'aigua del molí devia tenir l'origen en alguna font o mina del torrent de la Font que transcorre paral·lel a l'esmentat carrer.

  Bòbila d'en Quatre Hores
  El torrent de la Font té també un passat industrial. Al fons del torrent, una bòbila aprofitava els materials rogencs quaternaris procedents de la meteorització i de l'erosió de la serralada de Marina per a la fabricació de materials ceràmics, com totxos i teules. Encara podem veure la xemeneia d'aquesta bòbila, un recordatori del passat industrial d'aquest torrent i que ara s'ha convertit en un senyal d'identitat que dona personalitat al barri de la Morera.

 • Normas de uso
  Utilizar las papeleras.
  Utilizar las papeleras.
  El residuo que se recoge se lleva a una planta de selección.
  Prohibido encender fuego (solo está permitido en parques con servicio de barbacoa).
  Prohibido encender fuego (solo está permitido en parques con servicio de barbacoa).
  Llevar a los perros atados.
  Llevar a los perros atados.
  Respetar las indicaciones en aquellos parques o localizaciones en los que no se permite el acceso a los perros (Ejemplo: área de juegos infantiles, jardines botánicos y jardines históricos).
  Recoger las deposiciones de los perros.
  Recoger las deposiciones de los perros.
  No liberar animales domésticos.
  No liberar animales domésticos.
  La liberación incontrolada pone en peligro la fauna autóctona.
  No dar de comer a los animales. La alimentación incontrolada de los animales empeora la calidad del agua de los lagos y estanques, genera malos olores y desencadena problemas higiénico-sanitarios.
  No dar de comer a los animales. La alimentación incontrolada de los animales empeora la calidad del agua de los lagos y estanques, genera malos olores y desencadena problemas higiénico-sanitarios.
  Respetar la vegetación.
  Respetar la vegetación.
  No hacer ruidos molestos.
  No hacer ruidos molestos.
  Prohibido pescar en las láminas de agua, lagos y estanques.
  Prohibido pescar en las láminas de agua, lagos y estanques.
  Prohibido bañarse en las láminas de agua, lagos y estanques.
  Prohibido bañarse en las láminas de agua, lagos y estanques.
  Prohibido circular con vehículos a motor (excepto vehículos de servicios).
  Prohibido circular con vehículos a motor (excepto vehículos de servicios).

Localización

¿Cómo ir?
Transportes en las inmediaciones de...