Accés fluvial de l'Hospitalet de Llobregat

Categoría: Itinerario

Municipios: L'Hospitalet de Llobregat

Accés fluvial de l'Hospitalet de Llobregat

Es tracta d'un camí provisional de 800 m. que conecta el Barri de Bellvitge i el riu, possibilitant-ne així l'accés a peu i en bicicleta.

Descripció

El projecte d'aquest accés s'integra dins del conjunt d'intervencions que s'estan duent a terme, des de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, per la recuperació de l'espai fluvial del Llobregat.

Tot i la seva proximitat , fins ara resultava difícil i poc segur accedir a peu o en bicicleta des de l'Hospitalet al Llobregat degut, principalment, a l'important nus d'infraestructures que separa el riu de la zona urbana. Així, el projecte respon, per una banda, als interessos veïnals i, per una altra, a la voluntat de l'ajuntament d'oferir a la població l'accés a un dels espais de valor natural més importants del municipi i de l'àrea metropolitana.

Marker
Accés fluvial de l'Hospitalet de Llobregat L'Hospitalet de Llobregat
Cómo ir
Transportes en las inmediaciones de...
Enlaces relacionados