Renda a la regió metropolitana de Barcelona

| Tema: Economia

Dades del 2019 dels 164 municipis que formen part de la regió metropolitana de Barcelona

Gràfic de dades

L'informe "Característiques de la renda a la regió metropolitana de Barcelona, 2019, per seccions censals" presenta la informació de les dades de renda que elabora l'Institut Nacional d'Estadística (INE) en col·laboració amb l'Agència Tributària (AEAT) per als 164 municipis que formen part de la regió metropolitana de Barcelona (RMB) a escala territorial de les seccions censals. S'hi inclouen dades de renda neta mitjana per persona i la renda neta mitjana per llar, la distribució de la renda bruta per font d'ingrés i l'índex de renda per llar.

Descarregar l'informe

Documentos relacionados