Parcs i platges més ben gestionats

Volver

| Tema: Parcs, Platges, Smartcity

El nou model de gestió que ha implementat l'AMB ha solucionat prop de 4.500 incidències en sis mesos


L'AMB ha implementat un nou model de gestió de les platges i parcs metropolitans per tal d'assolir la màxima eficàcia amb la màxima eficiència en la gestió d'aquests espais, sota el principi de cercar i anticipar la solució. Així, s'ha millorat, per exemple, la localització de les incidències en cartografia GIS, la planificació de les tasques, el sistema de facturació, la comunicació entre les empreses contractistes i l'equip tècnic de l'AMB, i l'agilitat a l'hora de resoldre les diferents incidències detectades.

La complexitat inherent a la xarxa de parcs i platges gestionats per l'AMB (47 parcs, 29 municipis, amb més de 2.500.000 m2 d'espais verds i 42 km de litoral metropolità, uns 10,5 milions d'usuaris a l'any a platges, etc.) representava un repte important per a la creació d'un model de gestió d'aquests espais públics.

Prop de 4.500 incidències solucionades

El nou model disposa d'eines per permetre una explotació i una anàlisi de les dades. Amb un simple clic, dona respostes a consultes tan bàsiques com el nombre d'incidències gestionades i el cost associat de la reparació. D'altra banda, el model també permet consultar un inventari actualitzat de tots els elements que trobem als parcs i a les platges (quantitat d'arbres, de bancs, superfícies de paviments, nombre de dutxes i un llarg etcètera).

Gràcies al motor de càlcul de l'aplicació es pot saber que, en els darrers sis mesos, s'han gestionat més de 6.200 incidències en els àmbits de parcs i platges, el 72% de les quals, unes 4.500, ja han estat solucionades.

El resultat final ha comportat una qualitat més elevada en la gestió de l'espai públic dels municipis, cosa que ha proporcionat més benestar als ciutadans.