Plans de mobilitat a Europa: Nantes, Hèlsinki, Frankfurt, Manchester i Copenhaguen (3)

Col·lecció del PMMU "Publicació 3" (jornades 26 de setembre de 2014 i 28 de gener de 2015)
PMMU 3
Tema:
Movilidad y transporte
Público:
Tipo:
Tècnic
Edición:
Planes y programas
Soportes:
Electrónico, Papel

Plans de mobilitat a Europa: Nantes, Hèlsinki, Frankfurt, Manchester i Copenhaguen

Descargar
Sinopsis

La col·lecció "Publicacions del PMMU" és el recull documental del procés de redacció (workshops i ponències) del Pla metropolità de mobilitat urbana, que ha d'ajudar a la seva difusió i participació.

Autor:
Diversos autors. Coordinacio de l'AMB i l'IERMB
Editorial:
AMB
Lugar y fecha:
Barcelona 2015
Idiomas disponibles:
Catalán
DL:
B 14351-2015
ISBN:
2385-3441