Pla Metropolità de Mobilitat Urbana. Síntesi de la diagnosi (4)

Pla Metropolità de Mobilitat Urbana. Síntesi de la diagnosi
Tema:
Movilidad y transporte
Público:
especialitzat
Tipo:
Tècnic
Edición:
Planes y programas
Soportes:
Electrónico, Papel

Pla Metropolità de Mobilitat Urbana. Síntesi de la diagnosi

Descargar
Sinopsis

La col·lecció "Publicacions del PMMU" és el recull documental del procés de redacció (workshops i ponències) del Pla metropolità de mobilitat urbana, que ha d'ajudar a la seva difusió i participació. Aquest volum és un nou pas en el procés d'elaboració del PMMU. És un resum sintètic de la diagnosi de la mobilitat metropolitana que, basant-se en set àmbits temàtics, n'identifica les oportunitats i fortaleses i ha de contribuir a identificar les polítiques que cal impulsar des de l'AMB, en el marc del Consell de Mobilitat.

Autor:
Diversos autors. Coordinacio de l'AMB i l'IERMB
Editorial:
AMB
Lugar y fecha:
Barcelona 2016
Idiomas disponibles:
Catalán
DL:
B 15598-2016
ISBN:
ISSN 2385-3441