Població que ha estat víctima d'algun fet considerat delictiu (intent o consumat).