Cap Codi Ètic (Agència de Transparència)

Volver

Concurs públic per a la selecció del/de la cap de Secció de Codi Ètic i Registre de Grups d'Interès, del grup A, subgrup A1, nivell 22 de complement de destinació, adscrit/a a l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.


  • Tipo: Convocatorias plazas fijas
  • Número expediente: 901014/18
  • Período de presentación de solicitudes: Del al 9-14

Enlaces relacionados