La bicivia, la xarxa pedalable metropolitana, es continuarà completant gràcies a una nova subvenció FEDER de 2,1 milions d'euros

Amb aquest nou finançament europeu i el cofinançament de l'AMB i els ajuntaments metropolitans, s'executaran sis nous trams de connexió de vies pedalables a la metròpolis de Barcelona
Aquestes actuacions, que superaran infraestructures i barreres territorials, formen part d'una llista de 28 projectes prioritaris del Programa metropolità de desenvolupament de la Bicivia (PMB), consensuat amb els municipis través d'un procés participatiu

Imatge Render Pont dels Passadors

La Bicivia, la xarxa pedalable metropolitana, es continuarà completant gràcies a una nova subvenció de 2,1 milions d'euros del FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional). 

Aquest finançament servirà per construir sis nou trams pedalables estratègics de la Bicivia, que s'executaran entre el 2020 i el 2023.

Aquest projecte s'emmarca dins del Conveni FEDER que la Generalitat de Catalunya i l'AMB van signar l'any 2017 per a la gestió de projectes metropolitans dins del Programa operatiu d'inversió en creixement i ocupació FEDER Catalunya 2014-2020 per a àmbits com les smart cities, la mobilitat sostenible, l'eficiència energètica o la recuperació i el foment del patrimoni natural, industrial i cultural. Aquest conveni permetrà a l'AMB invertir una quantitat total de 72 milions d'euros, 30 dels quals estaran cofinançats pel FEDER.

L'AMB ha posat a disposició un portal informatiu en què explica tots els projectes relacionats amb els fons FEDER:

FEDER AMB 2014-2020

Els sis nous trams pedalables seran punts clau de connexió entre diferents municipis metropolitans, que alhora facilitaran la connectivitat entre Barcelona ciutat i els àmbits Besòs i Llobregat i que, en general, milloraran la connectivitat en bicicleta a la metròpolis de Barcelona. Tot plegat, superant barreres territorials, com ara rius, infraestructures viàries o vies de ferrocarril.

Les sis noves actuacions a la xarxa pedalable són les següents: 

 • Sant Mateu d'Esplugues i Diagonal: es tracta del segon tram, que completarà la connexió de Barcelona per la part alta de la Diagonal amb Esplugues de Llobregat. Aquest tram connectarà el Baix Llobregat i la Diagonal per darrere dels complexos esportius de la UB i l'Hospitalet de Llobregat.
 • Antiga carretera i pont dels Passadors (Barcelona-Sant Adrià de Besòs): aquesta intervenció és fonamental per connectar el carrer Guipúscoa de Barcelona amb el carrer Pi i Maragall de Sant Adrià de Besòs, i continuar a través del carrer Alfons XIII de Badalona, que esdevindrà una de les sortides cap al Barcelonès nord i el Maresme. Aquest punt servirà per superar dues barreres territorials: la ronda Litoral i el riu Besòs.
 • Rambla Fondo de Santa Coloma de Gramenet: aquest tram facilitarà una altra connexió de Barcelona amb Badalona i la part del Barcelonès nord. Es tracta d'una petita intervenció que completarà l'eix que transcorre a través del passeig de Santa Coloma de Barcelona i l'avinguda de Sant Llorenç, la rambla de Sant Sebastià i la rambla Fondo de Santa Coloma de Gramenet.
 • UAB fins a Badia del Vallès: aquesta intervenció facilitarà l'accés a la UAB per la banda nord, creuant les barreres naturals d'un bosc amb un desnivell de més de 40 metres, el riu Sec i la C-58. Permetrà la connexió de la UAB amb l'estació de ferrocarril de Barberà del Vallès i amb tota la comarca.
 • Carrer Àngel Guimerà, entre Esplugues de Llobregat i Sant Joan Despí: el nou tram facilitarà les connexions internes entre aquests dos municipis adjacents.
 • Carretera de Rubí i AP-7: aquest tram unirà la carretera de Rubí amb l'avinguda Lluís Companys de Sant Cugat del Vallès.
Les dues darreres actuacions són connexions complexes, que transcorren per espais urbanitzats i necessiten expropiacions o cessió de terrenys per poder-se executar.

Aquesta subvenció també servirà per finançar parcialment un tram estratègic de la Bicivia ja construït, que està en ús i amb molt d'èxit: el camí pedalable entre Esplugues de Llobregat i la Diagonal (Barcelona). Inaugurat el 19 de març del 2018, té una longitud de 890 metres. Durant el primer any hi van circular 296.927 bicicletes, mentre que durant el segon any n'hi han passat 381.875, fet que suposa un incement del 29 %r. La mitjana diària en aquest segon any supera les 1.000 bicicletes.

El cost total d'aquestes set actuacions és de 5.842.041 € (IVA inclòs), 2,1 milions dels quals se subvencionen amb el fons FEDER i la resta es cofinancen entre l'AMB i els municipis metropolitans.

Projectes prioritaris de la Bicivia

Aquests set trams estratègics formen part d'una llista de 28 projectes pedalables prioritaris aprovats pel Consell Metropolità del 30 d'octubre del 2018 i consensuats a través d'un procés participatiu entre els ajuntaments metropolitans. Des del 24 de juliol i fins a finals de setembre del 2018, els municipis van fer aportacions per manifestar l'interès en les connexions pedalables prioritàries i per concretar el cofinançament que estaven disposats a assumir.

Aquests 28 projectes, amb un cost que puja als 31.780.705 € (IVA inclòs), formen part del document estratègic que defineix els projectes que s'han d'efectuar dins del marc del Programa metropolità de desenvolupament de la Bicivia (PMB).

L'AMB recorda que la Bicivia és la xarxa que unirà tota la metròpolis de Barcelona amb un potent entramat de carrils bici, que sumaran més de 500 km. La Bicivia es classifica en xarxa bàsica i xarxa secundària. La bàsica està formada pels eixos que uneixen els nuclis de població de més de 20.000 habitants i els polígons d'activitat econòmica de més de 4.000 treballadors, mentre que la secundària està formada per les connexions pedalables que lliguen els nuclis de població restants.

La xarxa bàsica està vertebrada per nou grans eixos pedalables: quatre de verticals, que travessaran la metròpolis de nord a sud i que es distribuiran seguint el curs fluvial del Llobregat i del Besòs, i cinc d'horitzontals, dels quals quatre discorreran per la banda costanera i un per l'àrea del Vallès.

Documentos relacionados
Enlaces relacionados
Proyectos relacionados
 • Temas:
  Bicicleta, Bicicleta, Bicicleta
  Estado:
  En proceso